Dit doen wij

Nieuws

De Spekdonken in Vessem: een succesverhaal!

Geplaatst: 21-09-2023

In Vessem ligt een melkveebedrijf met een neventak: camperplaats en boerderijterras De Spekdonken. Een succesverhaal van een ondernemersfamilie.

Lees verder

Drukte bij RVO: LBV-aanvragen gestaag in behandeling genomen

Geplaatst: 08-09-2023

Na negen weken beter beeld hoe we een zo gunstig mogelijke aanvraag kunnen indienen voor de beëindigingsregelingen LBV+ en LBV! Lees hier meer.

Lees verder

De nieuwe Omgevingswet: wat betekent dit voor u?

Geplaatst: 08-09-2023

De Omgevingswet treedt vanaf 1 januari in werking. De wet zorgt voor minder regels en een samenhangende benadering. Maar wat betekent dit voor u?

Lees verder

Aanpak piekbelasting: Tijd kopen met beëindigingsregeling biedt mogelijkheden

Geplaatst: 04-09-2023

Houd uw opties open door in te schrijven voor één van de beëindigingsregelingen.

Lees verder

Verplichte stalaanpassing NB ongewijzigd, uitzondering melkvee- en kalversector

Geplaatst: 04-09-2023

Bestuursakkoord bekend gemaakt: Verplichte stalaanpassingen blijft gehandhaafd met uitzondering van melkvee- en kalversector.

Lees verder

De Van Dun Groep is in beweging

Geplaatst: 20-07-2023

De directie binnen de Van Dun Groep breidt uit. Hiermee zetten we een volgende stap richting de toekomst.

Lees verder

LBV en LBV+ regeling in de praktijk: tips van onze adviseurs

Geplaatst: 06-07-2023

Wat zijn de eerste praktijkervingen met de LBV en LBV+ regeling? Onze adviseurs vertellen er meer over.

Lees verder

Stallenbeleid. Wat gaat u doen?

Geplaatst: 05-07-2023

Door het stranden van de coalitieonderhandelingen blijven de oorspronkelijke deadlines van het stallenbeleid gehandhaafd.

Lees verder

Van Dun specialist van de nieuwe Omgevingswet

Geplaatst: 04-07-2023

Vanaf 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet zorgt voor een goede balans tussen benutten en beschermen van de fysiek leefomgeving.

Lees verder

Piekbelaster maar niet denken aan stoppen!

Geplaatst: 04-07-2023

Aangewezen als piekbelaster maar er niet over denken te stoppen? Wij helpen u graag bij het zoeken naar de mogelijkheden.

Lees verder

Aanleg nieuwe ondergrondse leidingen in Brabant: De Delta Rhine Corridor

Geplaatst: 13-06-2023

Start 'De Delta Rhine Corridor'. GasUnie nodigt belanghebbenden uit mee te denken. Loop binnen tijdens één van de inloopavonden.

Lees verder

Landelijke aanpak piekbelasting vandaag van start

Geplaatst: 12-06-2023

Na een lange aanloopperiode zijn vandaag, 12 juni, de LBV en LBV+, ook wel de piekbelastersregelingen genoemd, gepubliceerd.

Lees verder

Even voorstellen: Rob de Leeuw

Geplaatst: 05-06-2023

Al 30 jaar zijn wij uw partner in het buitengebied en werken wij aan duurzame oplossingen. Dit doen we met een groep gedreven mensen. In deze rubriek stellen wij ze graag aan u voor.

Lees verder

Meldingsplicht kleine grondwaterputten

Geplaatst: 05-06-2023

Andere regels voor kleinschalig grondwatergebruik. Mogelijke nieuwe regels maakt melding bij waterschap gebruik kleine grondwaterputten verplicht.

Lees verder

Wat is uw beregeningsvergunning waard?

Geplaatst: 05-06-2023

Het waterschap heeft regels voor het onttrekken van grondwater. In bepaalde gebieden van Natura 2000 heeft u dan een vergunning nodig. De vraag naar beregeningsvergunningen is groot.

Lees verder

Stoppen of doorgaan? Kies met overtuiging!

Geplaatst: 26-05-2023

Met de aanstaande LBV en LBV+ kun je voor bijzondere vraagstukken komen te staan. Van Dun Advies heeft de ervaring en expertise in huis om te helpen bij deze vragen.

Lees verder

Procedure totstandkoming bestemmingsplan

Geplaatst: 25-05-2023

Hoe verloopt de aanvraag van een bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling van uw locatie?

Lees verder

Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor type C-inrichtingen

Geplaatst: 16-05-2023

Energiebesparingsplicht vanaf 1 juli 2023 uitgebreid met plicht ter verduurzaming van energieverbruik op type C-inrichtingen.

Lees verder

Strengere eisen en brandveiligheidskeuringen voor stallen op komst

Geplaatst: 02-05-2023

Nieuwe eisen in het Besluit houders van dieren. Doel: bewustwording van de brandrisico's bij veehouders.

Lees verder

Blog: Stoppen is ook ondernemen!

Geplaatst: 26-04-2023

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LVB) wordt opnieuw uitgesteld. Wacht niet tot het zover is maar ga er nu al mee aan de slag. Lees meer in onze laatste blog.

Lees verder

Advies over onzekerheden wijziging provinciaal beleid stalaanpassingen

Geplaatst: 26-04-2023

Uitslag van de provinciale verkiezingen brengt grote onzekerheid over de manier en tempo waarin beleid omtrent stalaanpassingen tot uitvoering wordt omgezet.

Lees verder

Even voorstellen: Ruud Jansen

Geplaatst: 02-03-2023

Al 30 jaar zijn wij uw partner in het buitengebied en werken wij aan duurzame oplossingen. Dit doen we met een groep gedreven mensen. In deze rubriek stellen wij ze graag aan u voor

Lees verder

Vergunningverlening wet Natuurbescherming ligt stil

Geplaatst: 19-01-2023

Tijdelijke opschorting vergunningverlening rondom de Wet Natuurbescherming voor veehouderijen

Lees verder

Van Dun Groep neemt bouwkundig advieskantoor Sigma Engineering over

Geplaatst: 13-01-2023

Van Dun Groep neemt per 1 januari 2023 bouwkundig advieskantoor Sigma Engineering over

Lees verder

Voorlopig geen natuurvergunningen aan emissiearme roostervloeren

Geplaatst: 08-11-2022

Voorlopig geen natuurvergunningen waarbij toepassing wordt gegeven aan emissiearme roostervloeren bij rundveestallen

Lees verder

Duidelijkheid prijs ammoniak in Beleidsregel maatwerk Omgevingskwaliteit

Geplaatst: 20-10-2022

Normbedrag vastgesteld voor het bepalen van de omvang van de tegenprestatie in geval de Wnb-vergunning wordt ingetrokken.

Lees verder

Openbaarmaking informatie top 100 lijst ammoniakuitstoters?

Geplaatst: 14-10-2022

Behoort uw bedrijf tot de top 100 stikstofbronnen? Wij adviseren u in actie te komen en een zienswijze in te dienen.

Lees verder

Uitstel dreigt voor Omgevingswet na kritisch ict rapport

Geplaatst: 11-10-2022

De Omgevingswet die 1 januari 2023 moet worden ingevoerd, is onzeker door de risico's in het onderliggende digitale systeem

Lees verder

Rekenmodule beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit

Geplaatst: 29-09-2022

De rekenmodule van de beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit Noord-Brabant is bekend gemaakt

Lees verder

Stalbranden: bereid je voor op nieuwe wet- en regelgeving

Geplaatst: 29-09-2022

Nieuwe wet- en regelgeving moet ingrijpende gevolgen bij stalbrand gaan voorkomen en moet stalbrand drastisch gaan terugbrengen

Lees verder

Uitspraak Raad van State: streep door emissiearme melkveestallen

Geplaatst: 09-09-2022

Doen emissiearme stallen wat ze beloven? De Raad van State oordeelt dat dit onzeker is

Lees verder

Subsidieregeling vleeskuikenhouders

Geplaatst: 02-08-2022

Er kan subsidie verkregen worden voor het realiseren van extra staloppervlak ten behoeve van een Beter Leven Keurmerk

Lees verder

Wijzigingen in Brabants beleid

Geplaatst: 26-07-2022

Voorgestelde wijzigingen in Brabants beleid geven veehouders iets meer ruimte voor de benodigde stalaanpassingen

Lees verder

Ruimere mogelijkheden voor Ruimte voor Ruimte

Geplaatst: 25-07-2022

Nieuwe regeling biedt veel mogelijkheden voor stallen en kassen die eerder buiten alle regelingen vielen.

Lees verder

Inspiratie nieuwe natuur in Brabants buitengebied

Geplaatst: 21-07-2022

Landbouw en natuur gaan niet samen? Deze agrariërs bewijzen het tegendeel. Zij vergroenen hun eigen land en leggen nieuwe natuur aan.

Lees verder

Aanplant nieuwe bossen volledig vergoed

Geplaatst: 16-06-2022

De regeling ‘Boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant’ vergoed alle kosten om een perceel om te zetten naar een nieuw natuurbos

Lees verder

Rookmelder vanaf 1 juli verplicht in alle woningen

Geplaatst: 08-06-2022

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in elke woning.

Lees verder

Opkoopregeling piekbelasters gepubliceerd

Geplaatst: 10-05-2022

Belanghebbenden kunnen tot 13 juni 2022 op- of aanmerkingen kenbaar maken bij het ministerie van LNV.

Lees verder

Stoppersregeling Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (LBV)

Geplaatst: 10-05-2022

Belanghebbenden kunnen tot 13 juni op- of aanmerkingen kenbaar maken bij het ministerie van LNV.

Lees verder

Succesvolle planschadeclaims stalderingsregeling

Geplaatst: 02-05-2022

Planschadeprocedures i.v.m. stalderingsregeling lijken succesvol. Planschadeverzoeken kunnen nog tot 14 juli ingediend worden.

Lees verder

Beregeningsvergunningen aangeboden

Geplaatst: 28-04-2022

De vraag naar beregeningsvergunningen is groot. Bent u op zoek naar een beregeningsvergunning? Informeer dan naar ons aanbod!

Lees verder

Eerste paal Freshi House in de grond!

Geplaatst: 08-04-2022

Over enige tijd verschijnt in Breda de prachtige nieuwe bedrijfsruimte met kantoor van BioFreshi Produce BV.

Lees verder

Deadline stalaanpassingen nadert!

Geplaatst: 21-03-2022

Vóór 1 januari 2024 moeten de verschillende toestemmingen zijn verleend én de stallen gewijzigd zijn.

Lees verder

Regeling stoppende veehouderijen Noord-Brabant

Geplaatst: 14-03-2022

De nieuwe Omgevingsverordening maakt het voor stoppende bedrijven mogelijk om nog tot 2028 dieren te houden zónder extra stalaanpassingen te doen.

Lees verder

Wat is uw beregeningsvergunning waard?

Geplaatst: 09-03-2022

Heeft u een beregeningsvergunning waar geen gebruik meer van gemaakt wordt? Dan is het mogelijk om deze te verkopen.

Lees verder

Sloopkwaliteitsregeling ABG gemeenten

Geplaatst: 01-03-2022

Sloopkwaliteitsregeling maakt het mogelijk om bij een woning in het buitengebied 400 m2 aan bijgebouwen te realiseren door sloopmeters te kopen.

Lees verder

Bijeenkomst Van Gogh Nationaal Park druk bezocht

Geplaatst: 23-02-2022

Kwekers uit heel Brabant wisten de weg naar 't Zand in Oirschot te vinden om daar een indruk te krijgen van de gevolgen voor hun bedrijfsvoering.

Lees verder

Informatiebijeenkomst Van Gogh Nationaal Park

Geplaatst: 07-02-2022

Wat zijn de gevolgen voor de toekomstige bedrijfsvoering van kwekerijen in het gebied dat ontwikkeld wordt tot Van Gogh Nationaal Park?

Lees verder

Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023

Geplaatst: 01-02-2022

De invoering van de Omgevingswet staat nu gepland voor 1 januari 2023.

Lees verder

Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV)

Geplaatst: 20-01-2022

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV) wordt naar verwachting in het voorjaar van 2022 opengesteld. Er is bijna 1 miljard euro beschikbaar.

Lees verder

Nieuwe versie AERIUS

Geplaatst: 17-01-2022

Op 13 januari is het rekenprogramma AERIUS vernieuwd. De maximale rekenafstand om de projectlocatie 25 kilometer geworden.

Lees verder

Subsidie duurzame investeringen

Geplaatst: 13-01-2022

Er is 35 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling Investeren in groen-economisch herstel, die t/m 14 februari aangevraagd kan worden.

Lees verder

Geslaagde planschadeclaim

Geplaatst: 12-01-2022

Het beroep inzake een aanvraag tegemoetkoming planschade is gegrond verklaard. Een succes voor benadeelde boeren in Reusel-De Mierden.

Lees verder

Kavelruil Ginderdoorboeren, gebiedsproces met mooi resultaat

Geplaatst: 20-12-2021

Maar liefst 32,5 hectare grond wisselt t.b.v. natuur en een betere landbouwstructuur in de omgeving Chaamsche Beek.

Lees verder

Praktijkbezoeken emissiearme stalsystemen

Geplaatst: 09-12-2021

Emissiearme stalsystemen? Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en bezoeken daarnaast regelmatig praktijksituaties.

Lees verder

Regeling provinciale aankoop veehouderijen

Geplaatst: 01-12-2021

Op 24 november heeft de minister van Landbouw de nieuwe Regeling provinciale aankoop veehouderijen (Rpav) gepresenteerd.

Lees verder

RAV-nomen bruikbaar of niet? (vervolg)

Geplaatst: 18-11-2021

In diverse uitspraken wordt betwijfeld of emissiearme stalsystemen op de RAV-lijst voor voldoende reductie zorgen. Een korte update.

Lees verder

Rundvee en Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Geplaatst: 17-11-2021

Gezien de huidige situatie rondom Covid-19 zijn wij helaas niet aanwezig op de RMV in Gorinchem.

Lees verder

Stoppen, en wat dan?

Geplaatst: 16-11-2021

Ondernemen in de agrarische sector brengt veel uitdagingen met zich mee. Steeds meer agrarisch ondernemers overwegen te stoppen of af te bouwen.

Lees verder

Tegemoetkoming kosten legalisatie PAS-melding

Geplaatst: 15-11-2021

PAS-melders die een verzoek tot legalisatie van hun melding hebben gedaan kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Lees verder

Gezocht: melkrundveelocatie(s)

Geplaatst: 10-11-2021

Voor meerdere relaties zijn we op zoek naar melkrundveelocaties voor 150 tot 200 melkkoeien in Zuid-Nederland.

Lees verder

Brabantse deadline aanpassing stallen nadert

Geplaatst: 04-11-2021

Over bijna twee jaar moeten stallen voldoen aan de maximale emissiewaarden. Gezien de lange vergunningprocedures begint de tijd te dringen.

Lees verder

Normering huisvesting arbeidsmigranten Someren

Geplaatst: 26-10-2021

Huisvesting voor arbeidsmigranten in de gemeente Someren moet voortaan voldoen aan de normering van Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Lees verder

Rookmelders verplicht in bestaande woningen

Geplaatst: 22-10-2021

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in elke woning.

Lees verder

Natuurvergunning niet alleen voor veehouderijen

Geplaatst: 19-10-2021

Ook andere bedrijven hebben mogelijk een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig.

Lees verder

Nieuwe regels brandveiligheid stallen

Geplaatst: 08-10-2021

Veehouders worden de komende jaren verplicht om meer maatregelen op het gebied van brandveiligheid te treffen.

Lees verder

Dutch Pork Expo Den Bosch

Geplaatst: 30-09-2021

Op dinsdag 12 en woensdag 13 oktober aanstaande vindt u ons op de Dutch Pork Expo in Den Bosch. Dé vakbeurs voor de varkenshouderij!

Lees verder

Work in progress!

Geplaatst: 24-09-2021

In Galder wordt hard gewerkt een nieuwe melkveestal met melkcaroussel.

Lees verder

LBV opent in voorjaar 2022

Geplaatst: 14-09-2021

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV) wordt naar verwachting in het voorjaar van 2022 opengesteld. Er is bijna 1 miljard euro beschikbaar.

Lees verder

Lezing studieclub

Geplaatst: 03-09-2021

Bent u op zoek naar een invulling voor uw studieclubbijeenkomst? Wij verzorgen graag een interessante presentatie voor u.

Lees verder

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

Geplaatst: 01-09-2021

LNV wil de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden verminderen door een subsidieregeling voor het beëindigen van veehouderijlocaties.

Lees verder

Vergunningplicht paardenhouderij bij toename stikstofemissie

Geplaatst: 20-08-2021

Heeft u nog geen natuurvergunning voor uw paardenhouderij? Of wijzigt er iets op uw bedrijf? Dan is het goed om te bekijken of een (aangepaste) vergunning nodig is.

Lees verder

Van VAB-locatie naar nieuw landgoed

Geplaatst: 10-08-2021

De Landgoederenregeling maakt de ontwikkeling van nieuwe woningen in het buitengebied mogelijk. Een kans voor voormalige agrarische bedrijfslocaties.

Lees verder

Stikstofberekeningen nog tot een straal van 25 kilometer

Geplaatst: 19-07-2021

Voor alle emissiebronnen wordt een vaste afstandsgrens van 25 kilometer ingevoerd bij het aanvragen van een natuurvergunning.

Lees verder

Bouwactiviteiten niet meer vergunningplichtig

Geplaatst: 16-07-2021

De bouw- en sloopactiviteiten bij de aanleg van projecten zijn niet langer vergunningplichtig.

Lees verder

Provinciale stikstofbank

Geplaatst: 13-07-2021

De provincies hebben gezamenlijk de beleidsregel natuurbescherming aangepast. Onderdeel hiervan is de oprichting van een stikstofbank.

Lees verder

Extra budget voor opkoop van veehouderijbedrijven

Geplaatst: 08-07-2021

De provincie Noord-Brabant heeft extra budget van het Rijk gekregen om meer bedrijven nabij Natura2000-gebieden aan te kunnen kopen.

Lees verder

Inventarisatie aanmeldingen vrijwillige opkoopregeling

Geplaatst: 10-06-2021

Provincie inventariseert aanmeldingen Vrijwillige opkoop piekbelasters. Openstelling van de tweede tranche wordt begin 2022 verwacht.

Lees verder

Sloopmeters gezocht ABG-gemeenten

Geplaatst: 10-05-2021

De vraag naar sloopmeters ten behoeve van meer vierkante meters aan bijgebouwen bij (bedrijfs)woningen stijgt.

Lees verder

Gevolgen wijziging beleidsregel voor extern salderen

Geplaatst: 10-05-2021

De gewijzigde beleidsregel Natuurbescherming heeft verstrekkende gevolgen voor aanvragen waarbij extern salderen wordt toegepast.

Lees verder

Versterking gezocht!

Geplaatst: 22-04-2021

We zijn op zoek naar specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu die onze binnendienst komen versterken.

Lees verder

RAV-normen bruikbaar of niet?

Geplaatst: 08-04-2021

Uitspraak zorgt voor onrust maar betekent niet dat er geen natuurvergunningen meer verleend kunnen worden o.b.v. de RAV-lijst.

Lees verder

Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij

Geplaatst: 16-03-2021

Nieuwe versie van het rekenmodel V-Stacks kan als gevolg hebben dat er meer of juist minder uitbreidingsruimte ontstaat voor veehouderijen.

Lees verder

Stijging agrarische grondprijs

Geplaatst: 16-02-2021

Gemiddelde agrarische grondprijs is in Landsdeel Zuid gestegen met 4 procent.

Lees verder

Van Dun & Van Gerwen draagt bij aan innovatie in kalverhouderij

Geplaatst: 12-02-2021

De eerste resultaten van het onderzoek naar emissiearme stalsystemen zijn positief.

Lees verder

Een groter bijgebouw dankzij sloopregeling!

Geplaatst: 12-02-2021

Sloopkwaliteitsregeling van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen maakt grotere bijgebouwen bij (bedrijfs-)woningen mogelijk.

Lees verder

Voorbereiding bestemmingsplan buitengebied Someren deel 4

Geplaatst: 12-02-2021

Komt uw locatie nog overeen met het bestemmingsplan? Voorkom beperkingen door uw situatie goed te controleren.

Lees verder

Zelf natuur ontwikkelen?

Geplaatst: 09-02-2021

Het Groen ontwikkelfonds Brabant verkoopt dit voorjaar percelen voor ontwikkeling natuur.

Lees verder

Toch geen vergunning Wet Natuurbescherming nodig?

Geplaatst: 20-01-2021

Voor veel projecten geen vergunning Wet Natuurbescherming meer nodig door uitspraak van de RvS.

Lees verder

Realisatie huisvestingsgebouw arbeidsmigranten

Geplaatst: 19-01-2021

In het buitengebied van Oisterwijk wordt een duurzaam huisvestingsgebouw voor de werknemers van een tuinbouwbedrijf gerealiseerd.

Lees verder

Opkoopregeling piekbelasters

Geplaatst: 11-12-2020

Nieuwe regeling geeft provincies budget om piekbelasters op te kopen. Brabantse bedrijven kunnen zich vanaf 18 januari aanmelden.

Lees verder

Uitstel aanlevering gegevens PAS-meldingen

Geplaatst: 07-12-2020

De deadline voor het aanleveren van de gegevens t.b.v. het legaliseren van PAS-meldingen is verzet van 31 januari naar 30 april 2021.

Lees verder

Wijziging interim omgevingsverordening definitief

Geplaatst: 04-12-2020

Op 4 december is de IOV gepubliceerd. Hiermee is de deadline voor het aanpassen van bestaande stallen definitief aangepast naar 1 januari 2024.

Lees verder

Perceelverbetering op kosten waterschap

Geplaatst: 26-11-2020

Beekherstelprojecten een bedreiging voor uw agrarische onderneming? Onze rentmeesters maken er een kans van!

Lees verder

Aanvullende gegevens PAS-meldingen

Geplaatst: 09-11-2020

Afgelopen weekend heeft RVO brieven verstuurd naar de bedrijven die afgelopen zomer hun PAS-melding hebben geregistreerd.

Lees verder

Regeling gerichte opkoop veehouderijen bekend gemaakt

Geplaatst: 05-11-2020

Provincies krijgen budget om agrarische bedrijven met een hoge stikstofuitstoot (piekbelasters) nabij Natura-2000 gebieden aan te kopen.

Lees verder

Wijziging Interim Omgevingsverordening naar Provinciale Staten

Geplaatst: 21-10-2020

De belangrijkste wijziging is dat bedrijven met een natuurinclusieve bedrijfsvoering niet hoeven te voldoen aan de maximale emissiewaarden.

Lees verder

Daling agrarische grondprijzen

Geplaatst: 19-10-2020

Minder handel resulteert in daling agrarische grondprijzen.

Lees verder

Herontwikkeling VAB naar niet-agrarische bedrijfslocatie

Geplaatst: 19-10-2020

Herontwikkeling VAB-locatie naar niet-agrarische bedrijfslocatie geeft lokale ondernemer ruimte en voorkomt leegstand.

Lees verder

Nog dit jaar een taxatie nodig?

Geplaatst: 16-10-2020

Verschel & Van Dun is bij uitstek de taxateur van agrarische bedrijven, landelijk vastgoed en wonen.

Lees verder

Voorwaarden extern salderen Brabant

Geplaatst: 08-10-2020

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om extern te salderen in de provincie Noord-Brabant?

Lees verder

Slooptermijn Srv verlengd

Geplaatst: 08-10-2020

De slooptermijn van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is verlengd van 14 naar 24 maanden.

Lees verder

Wijziging Maatlat Duurzame Veehouderij per 1 januari 2021

Geplaatst: 06-10-2020

Heeft u uitbreidingsplannen? Dan kan het wenselijk zijn om vóór 1 januari een (concept)aanvraag in te dienen.

Lees verder

Aangemeld voor de Srv? Begin op tijd met de vervolgstappen

Geplaatst: 01-10-2020

De vervolgstappen moeten uiterlijk 8 maanden na dagtekening van de beschikking genomen zijn.

Lees verder

Extern salderen

Geplaatst: 15-09-2020

Brabant maakt verhandeling stikstofruimte tussen alle bedrijven mogelijk. Hieraan zijn diverse voorwaarden verbonden.

Lees verder

Lezing studieclubs

Geplaatst: 10-09-2020

Bent u op zoek naar een invulling voor uw studieclubbijeenkomst? Wij verzorgen graag een interessante presentatie voor u!

Lees verder

Brabant maakt extern salderen mogelijk

Geplaatst: 08-09-2020

De provincie maakt met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk

Lees verder

Aanvraag traditionele stal mogelijk voor Roodvleesveehouders

Geplaatst: 28-08-2020

Veehouders met roodvleesvee van 8 maanden en ouder hebben tot 1 januari 2023 de mogelijkheid om een traditionele stal aan te vragen

Lees verder

Tussenuitspraak procedure POV en ZLTO

Geplaatst: 16-07-2020

De Brabantse agrarische sector blijft benadeeld. Voor individuele deelnemers wordt later beoordeeld of hun investeringen opwegen tegen de effecten voor de natuur

Lees verder

Wijziging Interim Omgevingsverordening ter inzage

Geplaatst: 13-07-2020

Vanaf 14 juli ligt een ontwerp-wijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rijtje gezet.

Lees verder

Van landbouwgrond naar natuur

Geplaatst: 08-07-2020

Een succesvolle herontwikkeling van een voormalige veehouderij naar een recreatiebedrijf midden in de (nieuwe) natuur.

Lees verder

Legalisatie PAS-meldingen

Geplaatst: 01-07-2020

Bedrijven met een PAS-melding worden verzocht zich aan te melden bij de RVO om te kijken of de activiteiten gelegaliseerd kunnen worden.

Lees verder

Opnieuw uitstel uitspraak procedure POV en ZLTO

Geplaatst: 25-06-2020

De uitspraak in de procedure die de POV en ZLTO hebben aangespannen tegen de provincie is opnieuw uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Lees verder

Herontwikkeling glastuinbouwlocatie naar woonbestemming

Geplaatst: 19-06-2020

Een glastuinbouwlocatie in de gemeente Alphen-Chaam wordt gesaneerd en herontwikkeld naar een woonlocatie met een extra burgerwoning.

Lees verder

Nog geen duidelijkheid over PAS-meldingen

Geplaatst: 19-06-2020

Ondernemers die ten tijde van de PAS een melding hebben gedaan van activiteiten waarvoor geen vergunning nodig was, blijven voorlopig in onzekerheid.

Lees verder

Subsidiepot Srv verhoogd

Geplaatst: 16-06-2020

Door een verhoging van de subsidiepot Srv kunnen alle 407 aanvragers die aan de gestelde eisen voor deelname voldoen gebruik maken van de regeling.

Lees verder

Vertraging in besluitvorming Wnb-vergunningen

Geplaatst: 15-06-2020

Als gevolg van de uitspraak omtrent de PAS blijven de aanvragen om vergunningen Wet Natuurbescherming zich opstapelen bij het bevoegd gezag.

Lees verder

Nieuw VAB-beleid gemeente Hilvarenbeek

Geplaatst: 12-06-2020

Hilvarenbeek heeft een strategie vastgesteld waarmee het makkelijker wordt om (voormalig) agrarische locaties een nieuwe bestemming te geven.

Lees verder

Stikstofberekeningen voor veehouderij, woningen en bedrijven

Geplaatst: 30-05-2020

Het is voor alle (bouw-)projecten verplicht om aan te tonen of er gevolgen zijn voor de natuur middels een stikstofberekening.

Lees verder

Subsidieregeling verduurzaming stallen geopend

Geplaatst: 28-05-2020

Van 25 mei tot 15 juli 2020 kunt u subsidie aanvragen voor de innovatie van brongerichte verduurzaming van stallen en emissie-reducerende maatregelen.

Lees verder

Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking

Geplaatst: 20-05-2020

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2022 ingevoerd. Heeft u concrete plannen? Breng deze dan nog vóór de invoering van de wet in procedure.

Lees verder

Meegedaan aan de Stoppersregeling? Aanmelden voor Ruimte-voor-Ruimte kan nog tot 1 juli!

Geplaatst: 11-05-2020

Wilt u gebruik maken van de RvR-regeling? Wacht dan niet te lang!

Lees verder

Nieuw coalitieakkoord geeft veehouderij ruimte

Geplaatst: 07-05-2020

Brabantse veehouderijen moeten nu per 1 januari 2024 gemiddeld voldoen aan de maximale emissiewaarde.

Lees verder

Bouw Begijnhoeve 2.0 vordert gestaag

Geplaatst: 30-04-2020

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de Begijnhoeve 2.0, een exclusieve hippische accommodatie in het Belgische Postel.

Lees verder

Succesvolle transitie agrarisch naar woonlocatie

Geplaatst: 23-04-2020

De herontwikkeling van een vervallen agrarische locatie naar een bijzondere woonlocatie met bedrijf aan huis en een Bed & Breakfast.

Lees verder

Nieuw distributiecentrum voor Baby-Dump

Geplaatst: 22-04-2020

Het distributiecentrum van Baby-Dump in St. Oedenrode wordt uitgebreid met 6.000 m2 bedrijfsruimte en een kantoor van circa 1.200 m2

Lees verder

Nu al beregenen met een bedrijfswaterplan

Geplaatst: 20-04-2020

Grondeigenaren met een bedrijfswaterplan mogen al sinds 1 april hun grasland beregenen met grondwater. Zonder plan mag dit pas vanaf 1 juni.

Lees verder

Koeien mogen zonder vergunning de wei in

Geplaatst: 16-04-2020

Er is geen vergunning nodig om koeien in de wei te laten grazen. Beweiden is al onderdeel van de stalvergunning en hoort bij de normale bedrijfsvoering.

Lees verder

Uitstel Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Geplaatst: 16-04-2020

De RVO heeft de termijn van 15 april niet gehaald vanwege de vele aanvragen. Naar verwachting ontvangt u nu uiterlijk 15 juli bericht.

Lees verder

Veel gezondheid en sterkte gewenst!

Geplaatst: 02-04-2020

Het zijn bijzondere omstandigheden die veel van ons vragen. Wij wensen iedereen dan ook gezondheid en veel sterkte toe in deze onzekere tijden.

Lees verder

Subsidieregeling verduurzaming stallen

Geplaatst: 01-04-2020

De subsidieregeling voor innovatie en ontwikkeling van brongerichte verduurzaming van stallen wordt binnenkort opengesteld door het ministerie van LNV

Lees verder

Provincie steunt innovatie stalsystemen

Geplaatst: 31-03-2020

De provincie Noord-Brabant heeft € 150.000 uitgetrokken om de ontwikkeling van innovatieve stalconcepten te stimuleren.

Lees verder

Bestemmingsplanwijziging? Voorkom vertraging door de omgevingswet

Geplaatst: 30-03-2020

Heeft u concrete plannen voor een bestemmingsplanwijziging? Breng deze dan nog vóór de invoering van de Omgevingswet in procedure.

Lees verder

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Geplaatst: 16-03-2020

Onze dienstverlening kan worden voortgezet worden zoals u van ons gewend bent. We nemen echter wel enkele voorzorgsmaatregelen.

Lees verder

Brabant verleend uitstel tot 1 januari 2021

Geplaatst: 15-02-2020

Provinciale Staten hebben ingestemd met uitstel naar 1 januari 2021 voor het indienen van vergunningsaanvragen of meldingen

Lees verder

Nieuwe maatregelen stikstofproblematiek aangekondigd

Geplaatst: 07-02-2020

Minister Schouten heeft 7 februari nieuwe stikstofmaatregelen voor de landbouwsector aangekondigd.

Lees verder

Uitspraak spoedprocedure POV en ZLTO

Geplaatst: 22-01-2020

De rechtbank heeft de eis tot opschuiving van de deadline helaas afgewezen, en laat het voorlopig aan de politiek over

Lees verder

Nieuwe versie AERIUS beschikbaar

Geplaatst: 15-01-2020

14 januari kwam de nieuwe versie van AERIUS online, vergunningen Wet Natuurbescherming kunnen weer aangevraagd en beoordeeld worden

Lees verder

Invoering BENG weer uitgesteld

Geplaatst: 10-01-2020

De invoering van de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG) wordt uitgesteld naar 1 januari 2021

Lees verder

Regeling ammoniak en veehouderij gewijzigd

Geplaatst: 20-12-2019

Dinsdag 17 december is door de minister een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij bekend gemaakt.

Lees verder

Warme sanering varkenshouderij (SRV)

Geplaatst: 20-12-2019

Varkenshouders die willen stoppen kunnen zich nog tot 15 januari 2020 aanmelden voor de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Lees verder

Brabantse Aanpak Stikstof op losse schroeven

Geplaatst: 17-12-2019

De Brabantse Aanpak Stikstof heeft geen meerderheid gekregen in de Provinciale Staten. De uiterlijke datum van 1 april 2020 blijft voorlopig staan

Lees verder

Grote belangstelling voor bijeenkomsten stikstof en staldering

Geplaatst: 13-12-2019

Volle zalen tijdens de informatiebijeenkomsten over de stikstofproblematiek en de Versnelling Transitie Veehouderij (staldering) in Oirschot en Chaam

Lees verder

Provincie presenteert ‘Brabantse Aanpak Stikstof’

Geplaatst: 10-12-2019

De deadline voor het indienen van aanvragen of meldingen verschuift naar 1 januari 2021. Verouderde stalsystemen dienen uiterlijk 1 oktober 2022 vervangen te zijn

Lees verder

In gesprek met de provincie Brabant

Geplaatst: 02-12-2019

Naar aanleiding van een brandbrief van enkele adviesbureaus hebben we vrijdag 29 november jl. om tafel gezeten met de gedeputeerde over het stikstofbeleid

Lees verder

Provincies en Kabinet lijken het eens over regelgeving stikstof

Geplaatst: 29-11-2019

Het kabinet en de provincies zijn het op hoofdlijnen eens geworden over de eenduidigheid in de regels omtrent de stikstofproblematiek.

Lees verder

Informatiebijeenkomsten stikstofproblematiek en staldering

Geplaatst: 25-11-2019

Meer weten over de gevolgen van de stikstofproblematiek en de Versnelling Transitie Veehouderij (staldering) voor uw bedrijf? Bezoek onze informatiebijeenkomsten!

Lees verder

Brabant start beoordelen aanvragen Wet Natuurbescherming

Geplaatst: 14-11-2019

Provincie start weer met het beoordelen van aanvragen Wet Natuurbescherming na vaststellen zevende wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming

Lees verder

Stikstofmaatregelen bekend

Geplaatst: 14-11-2019

Eerste maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden verlaagd wordt bekend gemaakt

Lees verder

Warme saneringsregeling varkenshouderij definitief

Geplaatst: 12-11-2019

Vanaf 25 november tot 15 januari kunnen varkenshouders zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Lees verder

Brabant houdt vast aan streng veehouderijbeleid

Geplaatst: 28-10-2019

Brabant houdt vast aan de versnelde transitie veehouderij. Ook de beleidsregels voor de aanpak van het stikstofprobleem blijven overeind.

Lees verder

Ingrijpende veranderingen aanpak stikstofproblemen

Geplaatst: 08-10-2019

De kamerbrief en provinciale beleidsregels laten zien welke richting wordt genomen bij de aanpak van het stikstofprobleem. De belangrijkste punten op een rij.

Lees verder

#trotsopdeboer

Geplaatst: 01-10-2019

1 oktober lieten de boeren, die tot de wereldtop behoren op het gebied van innovatie, duurzaamheid, dierenwelzijn en kwaliteit, van zich horen.

Lees verder

Lezing studieclubs

Geplaatst: 01-10-2019

Bent u op zoek naar een invulling voor uw studieclub-bijeenkomst? Wij verzorgen graag een interessante presentatie voor uw leden!

Lees verder

Eerste advies Adviescollege Stikstofproblematiek

Geplaatst: 26-09-2019

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft het eerste advies aangeboden aan minister Schouten van LNV. Wat zijn de gevolgen voor de veehouderij?

Lees verder

Stand van zaken PAS

Geplaatst: 03-09-2019

Om de impasse bij de vergunningverlening te doorbreken wordt eind september een korte termijn advies verwacht.

Lees verder

Subsidie Investeringen in kalverstallen open

Geplaatst: 01-09-2019

Ammoniakreducerende apparaten of welzijnsvriendelijke stalvloeren in uw vleeskalverstal? De subsidie Investeringen in kalverstallen is open!

Lees verder

Uitstel indienen aanvraag verordening Natuurbescherming

Geplaatst: 30-08-2019

Nog geen uitsluitsel over uitstel voor het indienen van vergunningaanvragen in de Provinciale Staten vergadering van 30 augustus

Lees verder

Subsidie sanering varkenshouderijen later open

Geplaatst: 18-07-2019

De openstelling van de Srv is verplaatst naar dit najaar. Een definitieve datum is nog niet bekend.

Lees verder

Warme saneringsregeling varkenshouderij

Geplaatst: 12-07-2019

Binnenkort kunnen varkenshouders zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Lees verder

Maatlat Schoon Erf

Geplaatst: 12-07-2019

De Maatlat Schoon Erf richt zich op het beperken van emissie van boerenerven. Investeringen in dit kader leveren fiscaal voordeel op.

Lees verder

Landbouwvakdagen Hilvarenbeek

Geplaatst: 12-07-2019

Van 4 t/m 6 september vinden de Landbouwvakdagen plaats. Hét trefpunt voor de Nederlandse en Belgische agrarische sector.

Lees verder

Agrarische dagen Someren

Geplaatst: 12-07-2019

Op zaterdag 7 en zondag 8 september vinden de Agrarische Dagen Someren plaats. Dé ontmoetingsplaats voor boeren, burgers en buitenlui.

Lees verder

Brabant geeft veehouders extra tijd

Geplaatst: 12-07-2019

Gedeputeerde Staten wil Brabantse veehouders drie maanden extra tijd geven om een vergunning aan te vragen om hun stallen aan te passen aan strengere milieueisen.

Lees verder

Bestemmingsplan Leijenstraat 4 en Vooreind 11a vastgesteld

Geplaatst: 04-07-2019

De herontwikkeling van twee bedrijfslocaties van een aardbeienkwekerij in de gemeente Reusel-De Mierden.

Lees verder

BENG-eisen vervangen EPC bij nieuwbouw

Geplaatst: 21-06-2019

Vanaf 1 juli 2020 moeten bijna alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de BENG. Daarmee worden strengere eisen gesteld aan het verlagen van het energiegebruik.

Lees verder

Noord-Brabant past beleid transitie veehouderijen aan

Geplaatst: 20-06-2019

Wat houden de aanpassingen in het beleid van de provincie in voor de Verordening natuurbescherming en Verordening ruimte? De belangrijkste punten op een rij

Lees verder

Ontbreken RI&E levert voortaan direct boete op

Geplaatst: 20-06-2019

Ondernemers met personeel die geen risico-inventarisatie en -evaluatie en plan van aanpak hebben, kunnen voortaan direct een boete opgelegd krijgen.

Lees verder

Verbod op asbestdaken van de baan

Geplaatst: 04-06-2019

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen.

Lees verder

Raad van State zet PAS op zijn plaats

Geplaatst: 29-05-2019

Vandaag is door de Raad van State de langverwachte uitspraak gedaan inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Lees verder

Wet Kwaliteitsborging aangenomen

Geplaatst: 21-05-2019

Met de Wet kwaliteitsborging voor bouwen moet de kwaliteit van bouwwerken én de positie van de opdrachtgever worden verbeterd.

Lees verder

Strengere handhaving beregening

Geplaatst: 21-05-2019

De droogte heeft nog steeds consequenties voor beregening in een gedeelte van Noord-Brabant. Waterschappen worden strenger.

Lees verder

Huisvesting arbeidsmigranten

Geplaatst: 21-05-2019

Arbeidsmigranten huisvesten verloopt stroef, en het tekort aan geschikte woonruimte is groot. Vaak bestaan er echter meer mogelijkheden dan gedacht.

Lees verder

Informatieplicht energiebesparing

Geplaatst: 21-05-2019

Vanaf 1 juli aanstaande geldt de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen. Een korte samenvatting.

Lees verder

Fijne werkgever + fijne collega’s = win-win.

Geplaatst: 09-04-2019

Een mooi bedrijf om voor te werken. Kom je kennismaken? We hebben nog een paar vacatures.

Lees verder

Collega's gezocht!

Geplaatst: 27-03-2019

Wil jij werken in een landelijke en dynamische omgeving? Wij hebben weer leuke vacatures openstaan!

Lees verder

Wellicht leuk om Verschel & Van Dun eens te leren kennen?

Geplaatst: 25-03-2019

Met een jong team rentmeesters en een frisse kijk op de wereld van vandaag is Verschel & Van Dun een sterke partner als bemiddelaar en taxateur van agrarisch vastgoed.

Lees verder

16 en 17 april Dutch Pork Expo Venray

Geplaatst: 21-03-2019

Wij zijn op 16 en 17 april aanwezig op de Dutch Pork Expo in Venray. Dé vakbeurs voor varkenshouders.

Lees verder

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Geplaatst: 21-03-2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt een informatieplicht in voor energiebesparende maatregelen voor type A en type B inrichtingen

Lees verder

WOB-verzoek PAS-Melding

Geplaatst: 21-03-2019

Veel bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan ontvangen bericht dat hun melding is opgevraagd bij het ministerie van LNV. Wat te doen?

Lees verder

Warme sanering varkenshouderij uitgewerkt

Geplaatst: 21-03-2019

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 wordt de consultatieversie Sanerings(subsidie)regeling Varkenshouderij (SRV) bekendgemaakt

Lees verder

Innoveren in de vorm van kennis

Geplaatst: 19-03-2019

Agrarische vraagstukken worden steeds complexer. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Dat betekent dus innoveren in de vorm van kennis.

Lees verder

Brabants veehouderijbeleid, voorkom boetes!

Geplaatst: 04-02-2019

De provincie dwingt u om vóór 1 januari 2020 aan te geven welke ontwikkeling uw bedrijf gaat doormaken. Voorkom handhaving en boetes.

Lees verder

Procedure varkenshouders tegen Brabant

Geplaatst: 01-02-2019

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) mag van de rechtbank namens varkenshouders procederen tegen Brabantse regels voor de veehouderij

Lees verder

Meldplicht energiebesparende maatregelen

Geplaatst: 20-12-2018

Per 1 juli 2019 geldt een meldplicht voor bedrijven voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

Lees verder

Wacht de consequenties van het Brabants Beleid niet af!

Geplaatst: 20-12-2018

Anderhalf jaar geleden werden de Verordening Ruimte en Verordening Natuurbescherming vastgesteld. Welke stappen gaat u nemen?

Lees verder

Het was fantastisch!

Geplaatst: 27-11-2018

Wij hebben erg genoten van het feest dat we gevierd hebben ter ere van ons 25-jarig jubileum. Heel erg bedankt!

Lees verder

Tijd voor een nieuw jasje!

Geplaatst: 05-10-2018

Met trots introduceren wij ons nieuwe logo, dat past bij het bedrijf dat we de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd en laat zien dat we klaar zijn voor de toekomst.

Lees verder

Studieclub presentaties

Geplaatst: 28-08-2018

Op zoek naar een invulling voor uw studieclubbijeenkomst? Wij verzorgen graag een interessante presentatie voor u.

Lees verder

Prijsstijging Ruimte voor Ruimte titels

Geplaatst: 16-08-2018

Per 1 oktober 2018 stijgt de prijs van Ruimte voor Ruimte titels in de provincie Noord-Brabant.

Lees verder

Kruimelgevallenregeling

Geplaatst: 21-06-2018

Geen ruimte in het bestemmingsplan voor uw plannen? Een lange kostbare procedure voorkomen? Lees meer over de Kruimelgevallenregeling.

Lees verder

15 miljoen subsidie voor kalverhouderij

Geplaatst: 15-06-2018

Kalverhouders krijgen subsidie voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren en ammoniak-reducerende maatregelen.

Lees verder

Subsidie verplaatsing landbouwbedrijven NNB

Geplaatst: 05-06-2018

Noord-Brabant trekt € 2 miljoen uit voor de verplaatsing van landbouwbedrijven met grond in het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Lees verder

Subsidie investeringen verbetering waterkwaliteit

Geplaatst: 05-06-2018

Tot en met 16 juli kunnen landbouwers in Noord-Brabant een subsidie aanvragen voor investeringen die de waterkwaliteit verbeteren.

Lees verder

Gasaansluiting nieuwbouw per 1 juli verboden

Geplaatst: 01-06-2018

Per 1 juli 2018 vervalt de aansluitplicht voor aardgas. Heeft u nieuwbouwplannen? Dan heeft deze wetswijziging ook gevolgen voor u.

Lees verder

Wat kost het beleid van Provincie Noord-Brabant u?

Geplaatst: 29-05-2018

Welke investeringen moet u doen volgens de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant? En wat gaat dat kosten? Wij berekenen het voor u.

Lees verder

Bezwaar aanscherping emissienormen combiluchtwassers

Geplaatst: 26-05-2018

Er is een gezamenlijk bezwaar ingediend tegen de aanpassingen Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij.

Lees verder

AVG wetgeving

Geplaatst: 25-05-2018

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacyverklaring aangepast.

Lees verder

Weigering op grond van staldering van tafel geveegd

Geplaatst: 22-05-2018

De gemeente Reusel-De Mierden mag een varkensbedrijf geen vergunning weigeren vanwege de stalderingseis voor uitbreiding van het bedrijf.

Lees verder

Flora- en fauna bij bestemmingsplannen

Geplaatst: 27-03-2018

Tijdig flora- en faunaonderzoek bij een wijziging van het bestemmingplan maakt duidelijk wat de (on)mogelijkheden zijn en voorkomt vertraging.

Lees verder

Taxeren voor de toekomst!

Geplaatst: 26-03-2018

De beëdigd rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun waarderen uw onroerend goed voor alle doeleinden en voorzien u van een helder waardeoordeel.

Lees verder

Adviesbureau van Gerwen wordt Van Dun & Van Gerwen BV

Geplaatst: 20-03-2018

Per maart 2018 heeft Van Dun Advies haar werkterrein verder uitgebreid door de overname van Van Gerwen Advies VOF te Reek.

Lees verder

Schorsing Natuurvergunningen

Geplaatst: 12-03-2018

Raad van State schorst verleende vergunningen Natuurbeschermingswet / Wet Natuurbescherming.

Lees verder

Brabants beleid; stilstaan is geen optie!

Geplaatst: 20-02-2018

De laatste stand van zaken rond de Verordening Ruimte en Verordening Natuurbescherming van Provinciale Staten. Welke stappen gaat u nemen?

Lees verder

Einde Stoppersregeling in zicht

Geplaatst: 20-02-2018

Op 31 december 2019 eindigt de Stoppersregeling van het Actieplan ammoniak. Bent u er klaar voor?

Lees verder

Krijger & Van Dun Omgevingsjuristen

Geplaatst: 23-01-2018

Gedegen juridisch advies en krachtige actie op het gebied van omgevingsrecht!

Lees verder

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij Venray

Geplaatst: 22-01-2018

Bezoek ons op 6 t/m 8 maart op de LIV in Venray! Dé vakbeurs voor de pluimvee-, varkens- en kalverhouderij.

Lees verder

Luchtwassers geitenstallen in de Rav-lijst

Geplaatst: 19-12-2017

In de Rav-lijst zijn nieuwe stalsystemen voor geitenhouderijen toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om in geitenstallen luchtwassers vergund te krijgen.

Lees verder

Kwaliteitsverbetering en landschappelijke inpassing

Geplaatst: 19-12-2017

Kwaliteitsverbetering. Landschappelijke inpassing. Termen die u misschien wel eens heeft gehoord. Maar wat betekent het?

Lees verder

Grote belangstelling voor informatiebijeenkomsten

Geplaatst: 10-11-2017

De bijeenkomsten ‘Is uw bedrijf nog toekomstbestendig?’ op 7 en 9 november waren een groot succes! Ruim 385 belangstellenden bezochten de bijeenkomsten.

Lees verder

Budget subsidie asbestdaken voor 2017 uitgeput

Geplaatst: 10-11-2017

Na ruim 8000 aanvragen voor subsidie asbestdaken, is het budget uitgeput. Subsidieaanvragen voor 2017 kunnen nog wel gewoon worden ingediend.

Lees verder

Beleidsregel staldering in werking

Geplaatst: 01-11-2017

Het stalderingsloket van de provincie Noord-Brabant is geopend. Uitbreidende bedrijven kunnen een stalderingsbewijs aanvragen.

Lees verder

Taxatie van uw bedrijf, woning of landbouwgrond?

Geplaatst: 31-10-2017

De beëdigd rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun waarderen uw onroerend goed voor alle doeleinden.

Lees verder

Geslaagde Agrarische Dagen Someren

Geplaatst: 29-09-2017

De vele proefvelden, machines, uitgebreide demonstratierondes en tal van interessante standhouders maakten de Agrarische Dagen Someren weer tot een groot succes.

Lees verder

Erfpachtfinanciering een goed alternatief?

Geplaatst: 29-09-2017

Agrariërs wijken steeds vaker uit naar alternatieve vormen van financiering, zoals erfpacht. Maar je grond verkopen aan een belegger, is dat wel verstandig?

Lees verder

Brandveiligheid grote veestallen

Geplaatst: 29-09-2017

Met het nieuwe Normontwerp 'Brandveiligheid grote veestallen' wordt de mogelijkheid geboden om veestallen te ontwerpen met een dierenverblijf groter dan 2500 m2.

Lees verder

Van Dun Advies gaat partnerschap aan met FNRS

Geplaatst: 27-09-2017

Van Dun Advies is een partnerschap aangegaan met de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, de branchevereniging voor hippische ondernemers.

Lees verder

POV spant rechtzaak aan tegen Provincie Noord-Brabant

Geplaatst: 20-09-2017

De POV heeft, ondersteund door Van Dun Advies en Geling, een rechtzaak aangespannen tegen de Provincie Noord-Brabant.

Lees verder

Verkoop BBL-gronden van start

Geplaatst: 21-07-2017

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (voormalig DLG) gaat zo’n 1.200 percelen verkopen via openbare inschrijving.

Lees verder

Ongewisse toekomst voor veehouderij

Geplaatst: 21-07-2017

Provinciale Staten heeft de gewijzigde Verordening Ruimte en Verordening Natuurbescherming vastgesteld. Dit heeft verstekkende gevolgen.

Lees verder

Brandbrief veehouderijbeleid naar statenleden

Geplaatst: 23-06-2017

Het voorgenomen veehouderijbeleid van Noord-Brabant is voor ons aanleiding geweest om een brandbrief te sturen aan alle statenleden.

Lees verder

Strengere ammoniakemissie-eisen vervroegd

Geplaatst: 16-06-2017

Stallen in Noord-Brabant moeten al op 1 januari 2022 voldoen aan strengere ammoniakemissie-eisen.

Lees verder

Wij hebben nieuws!

Geplaatst: 02-06-2017

Het buitengebied is in ontwikkeling. Wij ontwikkelen mee! Voor niet-agrarische ontwikkelingen kunt u vanaf nu terecht bij Van Dun Ontwerp en Planologie.

Lees verder

Wijzigingen milieuwetgeving per 1 januari 2018

Geplaatst: 12-05-2017

Vanaf 2018 zijn er wijzigingen in de milieuwetgeving. Open mestbassins moeten worden afgedekt en er komen strengere emissiefactoren voor nieuwe melkveestallen.

Lees verder

Locatie t.b.v. melkveebedrijf gezocht

Geplaatst: 08-05-2017

Namens een van onze cliënten zijn wij in de regio de Kempen op zoek naar een locatie waar een melkveebedrijf geëxploiteerd kan worden.

Lees verder

Nevenactiviteiten en huisvestiging tijdelijke arbeidskrachten

Geplaatst: 08-05-2017

In veel gevallen biedt het bestemmingsplan ruimte voor het huisvesten van tijdelijke arbeidskrachten of andere nevenactiviteiten.

Lees verder

Ontwerp wijziging Verordening ruimte 2017 gepubliceerd

Geplaatst: 22-03-2017

17 maart is een ontwerp van de wijzigingen van de Verordening ruimte bekend gemaakt. Deze hebben grote gevolgen voor ondernemers in het buitengebied.

Lees verder

Melkveebedrijf aangeboden

Geplaatst: 13-03-2017

Namens een van onze cliënten bieden we een melkveebedrijf te koop aan in de regio Zuidoost-Brabant.

Lees verder

Fosfaatreductieplan bekendgemaakt

Geplaatst: 17-02-2017

17 februari jongstleden is het fosfaatreductieplan bekendgemaakt in de Staatscourant. Hier leest u een samenvatting van de bekendmaking.

Lees verder

Fosfaatreductieplan versus Wet natuurbescherming

Geplaatst: 08-02-2017

Intrekking vergunning Wet natuurbescherming mogelijk wanneer vergunning niet (geheel) wordt gebruikt

Lees verder

Subsidie verwijderen asbestdaken

Geplaatst: 17-01-2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft in 2017 opnieuw subsidie beschikbaar gesteld om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren.

Lees verder

Eisen Maatlat Duurzame Veehouderij 2017 fors aangescherpt

Geplaatst: 17-01-2017

De Maatlat Duurzame Veehouderij is voor 2017 is op een aantal punten fors aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Lees verder

Subsidie voor kavelruil EHS/Natuurnetwerk

Geplaatst: 17-01-2017

Door het nieuwe Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant kan voortaan subsidie verstrekt worden voor kavelruilprojecten.

Lees verder

Ruimte voor Ruimte weer actueel

Geplaatst: 12-12-2016

Ruimte voor Ruimte is weer actueel. Het is mogelijk voor intensieve veehouders om hier gebruik van te maken bij van een eventuele bedrijfsverplaatsing of -beëindiging.

Lees verder

Explosie meststoffenwetgeving

Geplaatst: 21-11-2016

Omdat de meststoffenwet steeds ingewikkelder wordt is het van belang om te weten waar uw bedrijf staat en welke kansen en bedreigingen er zijn.

Lees verder

Invloed VGO-rapport op vergunningsprocedures

Geplaatst: 21-11-2016

Het rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' zorgt voor veel ophef. Zijn de conclusies wel zo schokkend? Wat zijn de gevolgen voor uw vergunning?

Lees verder

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Geplaatst: 21-11-2016

Een ondernemer loopt risico’s. Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij en maakt u inzichtelijk hoe u ze aan kunt pakken.

Lees verder