Dit doen wij

Nieuws

Open dag kalverenstal fam. van der Valk Heesch

Geplaatst: 10-12-2018

Neem een kijkje in deze moderne kalverenstal voor 1136 dieren, die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Lees verder

Het was fantastisch!

Geplaatst: 27-11-2018

Wij hebben erg genoten van het feest dat we gevierd hebben ter ere van ons 25-jarig jubileum. Heel erg bedankt!

Lees verder

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 12-11-2018

Ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Lees verder

Rundvee en Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Geplaatst: 16-10-2018

Wij zijn op 27 t/m 29 november aanwezig op de RMV in Gorinchem. Dé vakbeurs voor rundveehouders, akkerbouwers en loonwerkers.

Lees verder

Tijd voor een nieuw jasje!

Geplaatst: 05-10-2018

Met trots introduceren wij ons nieuwe logo, dat past bij het bedrijf dat we de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd en laat zien dat we klaar zijn voor de toekomst.

Lees verder

Studieclub presentaties

Geplaatst: 28-08-2018

Op zoek naar een invulling voor uw studieclubbijeenkomst? Wij verzorgen graag een interessante presentatie voor u.

Lees verder

Horse Event Ondernemersdag 14 september

Geplaatst: 23-08-2018

Wij begroeten u graag op het ondernemersplein van de Horse Event Ondernemersdag te Ermelo op vrijdag 14 september aanstaande.

Lees verder

Prijsstijging Ruimte voor Ruimte titels

Geplaatst: 16-08-2018

Per 1 oktober 2018 stijgt de prijs van Ruimte voor Ruimte titels in de provincie Noord-Brabant.

Lees verder

Kruimelgevallenregeling

Geplaatst: 21-06-2018

Geen ruimte in het bestemmingsplan voor uw plannen? Een lange kostbare procedure voorkomen? Lees meer over de Kruimelgevallenregeling.

Lees verder

27 juni ZLTO Onderwerpenbeurs

Geplaatst: 21-06-2018

Wij nodigen studieclubs en ondernemersgroepen van harte uit op de ZLTO onderwerpenbeurs 27 juni aanstaande.

Lees verder

15 miljoen subsidie voor kalverhouderij

Geplaatst: 15-06-2018

Kalverhouders krijgen subsidie voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren en ammoniak-reducerende maatregelen.

Lees verder

Collega's gezocht!

Geplaatst: 13-06-2018

Wil jij werken in een landelijke en dynamische omgeving? Wij hebben weer leuke vacatures openstaan!

Lees verder

Subsidie verplaatsing landbouwbedrijven NNB

Geplaatst: 05-06-2018

Noord-Brabant trekt € 2 miljoen uit voor de verplaatsing van landbouwbedrijven met grond in het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Lees verder

Subsidie investeringen verbetering waterkwaliteit

Geplaatst: 05-06-2018

Tot en met 16 juli kunnen landbouwers in Noord-Brabant een subsidie aanvragen voor investeringen die de waterkwaliteit verbeteren.

Lees verder

Gasaansluiting nieuwbouw per 1 juli verboden

Geplaatst: 01-06-2018

Per 1 juli 2018 vervalt de aansluitplicht voor aardgas. Heeft u nieuwbouwplannen? Dan heeft deze wetswijziging ook gevolgen voor u.

Lees verder

Wat kost het beleid van Provincie Noord-Brabant u?

Geplaatst: 29-05-2018

Welke investeringen moet u doen volgens de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant? En wat gaat dat kosten? Wij berekenen het voor u.

Lees verder

Opening BelversHuys Haaren

Geplaatst: 28-05-2018

Op 25 mei jongstleden opende de familie Witlox de boerderijwinkel ‘Het Belvershuys’ bij hun varkensbedrijf in Haaren.

Lees verder

Bezwaar aanscherping emissienormen combiluchtwassers

Geplaatst: 26-05-2018

Er is een gezamenlijk bezwaar ingediend tegen de aanpassingen Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij.

Lees verder

AVG wetgeving

Geplaatst: 25-05-2018

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacyverklaring aangepast.

Lees verder

Weigering op grond van staldering van tafel geveegd

Geplaatst: 22-05-2018

De gemeente Reusel-De Mierden mag een varkensbedrijf geen vergunning weigeren vanwege de stalderingseis voor uitbreiding van het bedrijf.

Lees verder

Flora- en fauna bij bestemmingsplannen

Geplaatst: 27-03-2018

Tijdig flora- en faunaonderzoek bij een wijziging van het bestemmingplan maakt duidelijk wat de (on)mogelijkheden zijn en voorkomt vertraging.

Lees verder

Taxeren voor de toekomst!

Geplaatst: 26-03-2018

De beëdigd rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun waarderen uw onroerend goed voor alle doeleinden en voorzien u van een helder waardeoordeel.

Lees verder

Adviesbureau van Gerwen wordt Van Dun & Van Gerwen BV

Geplaatst: 20-03-2018

Per maart 2018 heeft Van Dun Advies haar werkterrein verder uitgebreid door de overname van Van Gerwen Advies VOF te Reek.

Lees verder

Schorsing Natuurvergunningen

Geplaatst: 12-03-2018

Raad van State schorst verleende vergunningen Natuurbeschermingswet / Wet Natuurbescherming.

Lees verder

Brabants beleid; stilstaan is geen optie!

Geplaatst: 20-02-2018

De laatste stand van zaken rond de Verordening Ruimte en Verordening Natuurbescherming van Provinciale Staten. Welke stappen gaat u nemen?

Lees verder

Einde Stoppersregeling in zicht

Geplaatst: 20-02-2018

Op 31 december 2019 eindigt de Stoppersregeling van het Actieplan ammoniak. Bent u er klaar voor?

Lees verder

Krijger & Van Dun Omgevingsjuristen

Geplaatst: 23-01-2018

Gedegen juridisch advies en krachtige actie op het gebied van omgevingsrecht!

Lees verder

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij Venray

Geplaatst: 22-01-2018

Bezoek ons op 6 t/m 8 maart op de LIV in Venray! Dé vakbeurs voor de pluimvee-, varkens- en kalverhouderij.

Lees verder

Luchtwassers geitenstallen in de Rav-lijst

Geplaatst: 19-12-2017

In de Rav-lijst zijn nieuwe stalsystemen voor geitenhouderijen toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om in geitenstallen luchtwassers vergund te krijgen.

Lees verder

Kwaliteitsverbetering en landschappelijke inpassing

Geplaatst: 19-12-2017

Kwaliteitsverbetering. Landschappelijke inpassing. Termen die u misschien wel eens heeft gehoord. Maar wat betekent het?

Lees verder

Grote belangstelling voor informatiebijeenkomsten

Geplaatst: 10-11-2017

De bijeenkomsten ‘Is uw bedrijf nog toekomstbestendig?’ op 7 en 9 november waren een groot succes! Ruim 385 belangstellenden bezochten de bijeenkomsten.

Lees verder

Budget subsidie asbestdaken voor 2017 uitgeput

Geplaatst: 10-11-2017

Na ruim 8000 aanvragen voor subsidie asbestdaken, is het budget uitgeput. Subsidieaanvragen voor 2017 kunnen nog wel gewoon worden ingediend.

Lees verder

Beleidsregel staldering in werking

Geplaatst: 01-11-2017

Het stalderingsloket van de provincie Noord-Brabant is geopend. Uitbreidende bedrijven kunnen een stalderingsbewijs aanvragen.

Lees verder

Taxatie van uw bedrijf, woning of landbouwgrond?

Geplaatst: 31-10-2017

De beëdigd rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun waarderen uw onroerend goed voor alle doeleinden.

Lees verder

Windenergie langs A16

Geplaatst: 29-09-2017

De provincie heeft samen met vier gemeenten de eerste locaties voor windmolens langs de rijksweg A16 in beeld gebracht.

Lees verder

Geslaagde Agrarische Dagen Someren

Geplaatst: 29-09-2017

De vele proefvelden, machines, uitgebreide demonstratierondes en tal van interessante standhouders maakten de Agrarische Dagen Someren weer tot een groot succes.

Lees verder

Erfpachtfinanciering een goed alternatief?

Geplaatst: 29-09-2017

Agrariërs wijken steeds vaker uit naar alternatieve vormen van financiering, zoals erfpacht. Maar je grond verkopen aan een belegger, is dat wel verstandig?

Lees verder

Brandveiligheid grote veestallen

Geplaatst: 29-09-2017

Met het nieuwe Normontwerp 'Brandveiligheid grote veestallen' wordt de mogelijkheid geboden om veestallen te ontwerpen met een dierenverblijf groter dan 2500 m2.

Lees verder

Van Dun Advies gaat partnerschap aan met FNRS

Geplaatst: 27-09-2017

Van Dun Advies is een partnerschap aangegaan met de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, de branchevereniging voor hippische ondernemers.

Lees verder

POV spant rechtzaak aan tegen Provincie Noord-Brabant

Geplaatst: 20-09-2017

De POV heeft, ondersteund door Van Dun Advies en Geling, een rechtzaak aangespannen tegen de Provincie Noord-Brabant.

Lees verder

Tracé 380kV in Noord-Brabant bekend

Geplaatst: 21-07-2017

Er is een einde gekomen aan de onzekerheid over het tracé van de nieuwe 380 kV verbinding in West-Brabant, die een verbinding vormt tussen Rilland en Tilburg.

Lees verder

Verkoop BBL-gronden van start

Geplaatst: 21-07-2017

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (voormalig DLG) gaat zo’n 1.200 percelen verkopen via openbare inschrijving.

Lees verder

Ongewisse toekomst voor veehouderij

Geplaatst: 21-07-2017

Provinciale Staten heeft de gewijzigde Verordening Ruimte en Verordening Natuurbescherming vastgesteld. Dit heeft verstekkende gevolgen.

Lees verder

Brandbrief veehouderijbeleid naar statenleden

Geplaatst: 23-06-2017

Het voorgenomen veehouderijbeleid van Noord-Brabant is voor ons aanleiding geweest om een brandbrief te sturen aan alle statenleden.

Lees verder

Strengere ammoniakemissie-eisen vervroegd

Geplaatst: 16-06-2017

Stallen in Noord-Brabant moeten al op 1 januari 2022 voldoen aan strengere ammoniakemissie-eisen.

Lees verder

Wij hebben nieuws!

Geplaatst: 02-06-2017

Het buitengebied is in ontwikkeling. Wij ontwikkelen mee! Voor niet-agrarische ontwikkelingen kunt u vanaf nu terecht bij Van Dun Ontwerp en Planologie.

Lees verder

Wijzigingen milieuwetgeving per 1 januari 2018

Geplaatst: 12-05-2017

Vanaf 2018 zijn er wijzigingen in de milieuwetgeving. Open mestbassins moeten worden afgedekt en er komen strengere emissiefactoren voor nieuwe melkveestallen.

Lees verder

Locatie t.b.v. melkveebedrijf gezocht

Geplaatst: 08-05-2017

Namens een van onze cliënten zijn wij in de regio de Kempen op zoek naar een locatie waar een melkveebedrijf geëxploiteerd kan worden.

Lees verder

Nevenactiviteiten en huisvestiging tijdelijke arbeidskrachten

Geplaatst: 08-05-2017

In veel gevallen biedt het bestemmingsplan ruimte voor het huisvesten van tijdelijke arbeidskrachten of andere nevenactiviteiten.

Lees verder

Ondernemer zoekt boer!

Geplaatst: 08-05-2017

Namens een van onze relaties zijn wij op zoek naar een agrarisch ondernemer met ruimte voor een verblijfsrecreatieve functie.

Lees verder

Ontwerp wijziging Verordening ruimte 2017 gepubliceerd

Geplaatst: 22-03-2017

17 maart is een ontwerp van de wijzigingen van de Verordening ruimte bekend gemaakt. Deze hebben grote gevolgen voor ondernemers in het buitengebied.

Lees verder

Melkveebedrijf aangeboden

Geplaatst: 13-03-2017

Namens een van onze cliënten bieden we een melkveebedrijf te koop aan in de regio Zuidoost-Brabant.

Lees verder

Fosfaatreductieplan bekendgemaakt

Geplaatst: 17-02-2017

17 februari jongstleden is het fosfaatreductieplan bekendgemaakt in de Staatscourant. Hier leest u een samenvatting van de bekendmaking.

Lees verder

Fosfaatreductieplan versus Wet natuurbescherming

Geplaatst: 08-02-2017

Intrekking vergunning Wet natuurbescherming mogelijk wanneer vergunning niet (geheel) wordt gebruikt

Lees verder

Subsidie verwijderen asbestdaken

Geplaatst: 17-01-2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft in 2017 opnieuw subsidie beschikbaar gesteld om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren.

Lees verder

Eisen Maatlat Duurzame Veehouderij 2017 fors aangescherpt

Geplaatst: 17-01-2017

De Maatlat Duurzame Veehouderij is voor 2017 is op een aantal punten fors aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Lees verder

Subsidie voor kavelruil EHS/Natuurnetwerk

Geplaatst: 17-01-2017

Door het nieuwe Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant kan voortaan subsidie verstrekt worden voor kavelruilprojecten.

Lees verder

Ruimte voor Ruimte weer actueel

Geplaatst: 12-12-2016

Ruimte voor Ruimte is weer actueel. Het is mogelijk voor intensieve veehouders om hier gebruik van te maken bij van een eventuele bedrijfsverplaatsing of -beëindiging.

Lees verder

Explosie meststoffenwetgeving

Geplaatst: 21-11-2016

Omdat de meststoffenwet steeds ingewikkelder wordt is het van belang om te weten waar uw bedrijf staat en welke kansen en bedreigingen er zijn.

Lees verder

Invloed VGO-rapport op vergunningsprocedures

Geplaatst: 21-11-2016

Het rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' zorgt voor veel ophef. Zijn de conclusies wel zo schokkend? Wat zijn de gevolgen voor uw vergunning?

Lees verder

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Geplaatst: 21-11-2016

Een ondernemer loopt risico’s. Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij en maakt u inzichtelijk hoe u ze aan kunt pakken.

Lees verder