Dit doen wij

Nieuws

Brabants beleid; stilstaan is geen optie!

Geplaatst: 20-02-2018

De laatste stand van zaken rond de Verordening Ruimte en Verordening Natuurbescherming van Provinciale Staten. Welke stappen gaat u nemen?

Lees verder

Einde Stoppersregeling in zicht

Geplaatst: 20-02-2018

Op 31 december 2019 eindigt de Stoppersregeling van het Actieplan ammoniak. Bent u er klaar voor?

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren

Geplaatst: 20-02-2018

Het bestemmingsplan buitengebied Someren ligt ter inzage. In dit plan wordt het beleid rondom niet-agrarische functies in het buitengebied vastgelegd.

Lees verder

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 12-02-2018

Ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Lees verder

Open dagen Houbraken BV te Bergeijk

Geplaatst: 12-02-2018

Wegens hun 50-jarig jubileum bent u op 24 en 25 februari van harte welkom bij mestdistributie-, transport- en loonbedrijf Houbraken BV.

Lees verder

Krijger & Van Dun Omgevingsjuristen

Geplaatst: 23-01-2018

Gedegen juridisch advies en krachtige actie op het gebied van omgevingsrecht!

Lees verder

Landbouwdagen Intensieve Veehouderij Venray

Geplaatst: 22-01-2018

Bezoek ons op 6 t/m 8 maart op de LIV in Venray! Dé vakbeurs voor de pluimvee-, varkens- en kalverhouderij.

Lees verder

Luchtwassers geitenstallen in de Rav-lijst

Geplaatst: 19-12-2017

In de Rav-lijst zijn nieuwe stalsystemen voor geitenhouderijen toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om in geitenstallen luchtwassers vergund te krijgen.

Lees verder

Kwaliteitsverbetering en landschappelijke inpassing

Geplaatst: 19-12-2017

Kwaliteitsverbetering. Landschappelijke inpassing. Termen die u misschien wel eens heeft gehoord. Maar wat betekent het?

Lees verder

Rundvee en Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

Geplaatst: 28-11-2017

Wij zijn op 28 t/m 30 november aanwezig op de RMV in Gorinchem. Dé vakbeurs voor rundveehouders, akkerbouwers en loonwerkers.

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2017 Eersel

Geplaatst: 15-11-2017

Op 2 november is het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’ Eersel ter inzage gelegd. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Lees verder

Grote belangstelling voor informatiebijeenkomsten

Geplaatst: 10-11-2017

De bijeenkomsten ‘Is uw bedrijf nog toekomstbestendig?’ op 7 en 9 november waren een groot succes! Ruim 385 belangstellenden bezochten de bijeenkomsten.

Lees verder

Budget subsidie asbestdaken voor 2017 uitgeput

Geplaatst: 10-11-2017

Na ruim 8000 aanvragen voor subsidie asbestdaken, is het budget uitgeput. Subsidieaanvragen voor 2017 kunnen nog wel gewoon worden ingediend.

Lees verder

Open dag kalverstal fam. Schoenmakers 25 november

Geplaatst: 07-11-2017

Zaterdag 25 november bent u van harte welkom om de nieuwe witvlees-kalverstal van de fam. Schoenmakers te Baarle-Nassau te komen bekijken.

Lees verder

Beleidsregel staldering in werking

Geplaatst: 01-11-2017

Het stalderingsloket van de provincie Noord-Brabant is geopend. Uitbreidende bedrijven kunnen een stalderingsbewijs aanvragen.

Lees verder

Taxatie van uw bedrijf, woning of landbouwgrond?

Geplaatst: 31-10-2017

De beëdigd rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun waarderen uw onroerend goed voor alle doeleinden.

Lees verder

Informatiebijeenkomst: Is uw agrarisch bedrijf toekomstbestendig?

Geplaatst: 20-10-2017

Vermetten accountants, Van Dun Advies en Bruland organiseren informatiebijeenkomsten over de gevolgen van de gewijzigde wet- en regelgeving.

Lees verder

Windenergie langs A16

Geplaatst: 29-09-2017

De provincie heeft samen met vier gemeenten de eerste locaties voor windmolens langs de rijksweg A16 in beeld gebracht.

Lees verder

Geslaagde Agrarische Dagen Someren

Geplaatst: 29-09-2017

De vele proefvelden, machines, uitgebreide demonstratierondes en tal van interessante standhouders maakten de Agrarische Dagen Someren weer tot een groot succes.

Lees verder

Erfpachtfinanciering een goed alternatief?

Geplaatst: 29-09-2017

Agrariërs wijken steeds vaker uit naar alternatieve vormen van financiering, zoals erfpacht. Maar je grond verkopen aan een belegger, is dat wel verstandig?

Lees verder

Brandveiligheid grote veestallen

Geplaatst: 29-09-2017

Met het nieuwe Normontwerp 'Brandveiligheid grote veestallen' wordt de mogelijkheid geboden om veestallen te ontwerpen met een dierenverblijf groter dan 2500 m2.

Lees verder

Van Dun Advies gaat partnerschap aan met FNRS

Geplaatst: 27-09-2017

Van Dun Advies is een partnerschap aangegaan met de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, de branchevereniging voor hippische ondernemers.

Lees verder

POV spant rechtzaak aan tegen Provincie Noord-Brabant

Geplaatst: 20-09-2017

De POV heeft, ondersteund door Van Dun Advies en Geling, een rechtzaak aangespannen tegen de Provincie Noord-Brabant.

Lees verder

Tracé 380kV in Noord-Brabant bekend

Geplaatst: 21-07-2017

Er is een einde gekomen aan de onzekerheid over het tracé van de nieuwe 380 kV verbinding in West-Brabant, die een verbinding vormt tussen Rilland en Tilburg.

Lees verder

Verkoop BBL-gronden van start

Geplaatst: 21-07-2017

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (voormalig DLG) gaat zo’n 1.200 percelen verkopen via openbare inschrijving.

Lees verder

Bewaak uw beregeningsput!

Geplaatst: 21-07-2017

Uw recht om te mogen beregenen kan op basis van nieuwe regelgeving binnenkort komen te vervallen. Zorg ervoor dat u uw vergunningen tijdig op orde hebt.

Lees verder

Ongewisse toekomst voor veehouderij

Geplaatst: 21-07-2017

Provinciale Staten heeft de gewijzigde Verordening Ruimte en Verordening Natuurbescherming vastgesteld. Dit heeft verstekkende gevolgen.

Lees verder

Brandbrief veehouderijbeleid naar statenleden

Geplaatst: 23-06-2017

Het voorgenomen veehouderijbeleid van Noord-Brabant is voor ons aanleiding geweest om een brandbrief te sturen aan alle statenleden.

Lees verder

Strengere ammoniakemissie-eisen vervroegd

Geplaatst: 16-06-2017

Stallen in Noord-Brabant moeten al op 1 januari 2022 voldoen aan strengere ammoniakemissie-eisen.

Lees verder

Wij hebben nieuws!

Geplaatst: 02-06-2017

Het buitengebied is in ontwikkeling. Wij ontwikkelen mee! Voor niet-agrarische ontwikkelingen kunt u vanaf nu terecht bij Van Dun Ontwerp en Planologie.

Lees verder

Wijzigingen milieuwetgeving per 1 januari 2018

Geplaatst: 12-05-2017

Vanaf 2018 zijn er wijzigingen in de milieuwetgeving. Open mestbassins moeten worden afgedekt en er komen strengere emissiefactoren voor nieuwe melkveestallen.

Lees verder

Locatie t.b.v. melkveebedrijf gezocht

Geplaatst: 08-05-2017

Namens een van onze cliënten zijn wij in de regio de Kempen op zoek naar een locatie waar een melkveebedrijf geëxploiteerd kan worden.

Lees verder

Nevenactiviteiten en huisvestiging tijdelijke arbeidskrachten

Geplaatst: 08-05-2017

In veel gevallen biedt het bestemmingsplan ruimte voor het huisvesten van tijdelijke arbeidskrachten of andere nevenactiviteiten.

Lees verder

Ondernemer zoekt boer!

Geplaatst: 08-05-2017

Namens een van onze relaties zijn wij op zoek naar een agrarisch ondernemer met ruimte voor een verblijfsrecreatieve functie.

Lees verder

Ontwerp wijziging Verordening ruimte 2017 gepubliceerd

Geplaatst: 22-03-2017

17 maart is een ontwerp van de wijzigingen van de Verordening ruimte bekend gemaakt. Deze hebben grote gevolgen voor ondernemers in het buitengebied.

Lees verder

Melkveebedrijf aangeboden

Geplaatst: 13-03-2017

Namens een van onze cliënten bieden we een melkveebedrijf te koop aan in de regio Zuidoost-Brabant.

Lees verder

Fosfaatreductieplan bekendgemaakt

Geplaatst: 17-02-2017

17 februari jongstleden is het fosfaatreductieplan bekendgemaakt in de Staatscourant. Hier leest u een samenvatting van de bekendmaking.

Lees verder

Fosfaatreductieplan versus Wet natuurbescherming

Geplaatst: 08-02-2017

Intrekking vergunning Wet natuurbescherming mogelijk wanneer vergunning niet (geheel) wordt gebruikt

Lees verder

Subsidie verwijderen asbestdaken

Geplaatst: 17-01-2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft in 2017 opnieuw subsidie beschikbaar gesteld om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren.

Lees verder

Eisen Maatlat Duurzame Veehouderij 2017 fors aangescherpt

Geplaatst: 17-01-2017

De Maatlat Duurzame Veehouderij is voor 2017 is op een aantal punten fors aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet.

Lees verder

Bewaak uw beregeningsput!

Geplaatst: 17-01-2017

2017 wordt een belangrijk jaar als het gaat om beregening. Op 1 januari 2018 aan dient u als eigenaar van een beregeningsput aan nieuwe regels te voldoen.

Lees verder

Subsidie voor kavelruil EHS/Natuurnetwerk

Geplaatst: 17-01-2017

Door het nieuwe Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant kan voortaan subsidie verstrekt worden voor kavelruilprojecten.

Lees verder

Ruimte voor Ruimte weer actueel

Geplaatst: 12-12-2016

Ruimte voor Ruimte is weer actueel. Het is mogelijk voor intensieve veehouders om hier gebruik van te maken bij van een eventuele bedrijfsverplaatsing of -beëindiging.

Lees verder

Explosie meststoffenwetgeving

Geplaatst: 21-11-2016

Omdat de meststoffenwet steeds ingewikkelder wordt is het van belang om te weten waar uw bedrijf staat en welke kansen en bedreigingen er zijn.

Lees verder

Invloed VGO-rapport op vergunningsprocedures

Geplaatst: 21-11-2016

Het rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' zorgt voor veel ophef. Zijn de conclusies wel zo schokkend? Wat zijn de gevolgen voor uw vergunning?

Lees verder

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Geplaatst: 21-11-2016

Een ondernemer loopt risico’s. Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij en maakt u inzichtelijk hoe u ze aan kunt pakken.

Lees verder