Dit doen wij

Van Dun advies is partner van:

 • Ruimtelijke ordening
 • Planologie
 • Architectuur
 • Landschappelijk advies
 • Stedebouwkunde

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontwerp 
 • Vergunningen
 • Milieukunde 
 • Bouwkunde

 • Planschade
 • Nadeelcompensatie
 • Onteigening en gedoogplicht
 • Beheer en pachtzaken
 • Taxatie en grondzaken

 • Juridisch advies
 • Bemiddeling
 • Beroep en bezwaar 
 • Gerechtelijke procedures
 • Planschade

Laatste nieuws

Projecten waar
we trots op zijn
Alle projecten