Dit doen wij

Eisen Maatlat Duurzame Veehouderij 2017 fors aangescherpt

Geplaatst: 17-01-2017

In 2017 bestaat, evenals in voorgaande jaren, de mogelijkheid om bij verbouw en nieuwbouw van veestallen aanspraak te maken op het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij.

Met dit certificaat komt men in aanmerking voor fiscale subsidies zoals Vamil en MIA. De nieuwe Maatlat voor 2017 is met name voor de varkens- en pluimveehouderij op een aantal punten fors aangescherpt ten opzichte van het voorgaande jaar. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hier voor u op een rijtje gezet.

Varkens
Voor varkenstallen is het ambitieniveau voor de diergezondheidmaatlat fors aangescherpt ten opzichte van 2016. Hierdoor moeten circa 1,5 keer zoveel punten worden behaald op deze maatlat.

Gespeende biggen

  • Het minimale hokoppervlak bedraagt 0,40 m2 per varken (bij groepen groter dan 40 dieren mag 10% minder ruimte per dier beschikbaar zijn).
  • Verplicht minimaal percentage aan daglicht van 2% van het grondoppervlak.

Vleesvarkens

  • Het minimale hokoppervlak bedraagt 1 m2 per varken (bij groepen groter dan 40 dieren mag 10% minder ruimte per dier beschikbaar zijn).
  • Verplicht minimaal percentage aan daglicht van 2% van het grondoppervlak.

Pluimvee
Voor pluimveestallen is het ambitieniveau voor de fijnstofmaatlat lager gelegd dan de wettelijke emissienormen, dit conform het Besluit Emissiearme Huisvesting. Hierbij mag wél gebruik worden gemaakt van perspectiefvolle systemen die nog niet zijn opgenomen in de door het Ministerie van I&M vastgestelde lijst met emissiearme technieken voor fijnstof.

Vleeskuikens

  • Verplichte maximale bezetting van 18 dieren per m2.
  • Verplicht minimaal percentage aan (dimbaar)daglicht van 3% van het grondoppervlak.

Melkgeiten
Voor melkgeitenstallen zijn de eisen op de onderdelen brandveiligheid en diergezondheid verhoogd.

Melk- en kalfkoeien
Voor melkveestallen geldt dat het aantal nge (Nederlandse grootte-eenheid) per melk- en kalfkoe is verhoogd. Hierdoor vallen bedrijven eerder in een strengere categorie, waarbinnen meer punten gehaald dienen te worden om te voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.  Daarnaast is een meetprotocol opgenomen voor de energie-efficiëntie van melkvoorkoelers.

 

Nieuws overzicht