Dit doen wij

Brandveiligheid grote veestallen

Geplaatst: 29-09-2017

Onlangs is het Normontwerp 'Brandveiligheid grote veestallen' gepubliceerd, hiermee wordt de mogelijkheid geboden om op basis van gelijkwaardigheid veestallen te ontwerpen met een dierenverblijf groter dan 2500 m2.

Bij de totstandkoming van dit wijzigingsblad zijn door een werkgroep, waar wij deel van uitmaken,  de knelpunten en verbetermogelijkheden op het gebied van brandveiligheid voor dieren bekeken. Met de uitbreiding van de normen wordt een gelijkwaardig alternatief geboden voor de regels die in het Bouwbesluit 2012 zijn vastgelegd, waarbij rekening gehouden wordt met de wens om dierenleed door brand zo veel mogelijk te voorkomen.

De normen hebben in de periode tot 1 september 2017 ter inzage gelegen voor belanghebbenden. Momenteel wordt het ingekomen commentaar verwerkt en bouwen we aan een definitieve norm voor brandveiligheid in grote veestallen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de nieuwe normen en de gevolgen voor uw bedrijf kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Op de website checklistbrand.nl treft u informatie en instrumenten aan die u als ondernemer kunnen helpen bij het voorkomen van (de gevolgen van) brand.

 

Nieuws overzicht