Dit doen wij

Explosie meststoffenwetgeving

Geplaatst: 21-11-2016

Gebruiksnormen, derogatie, mestverwerkingsplicht, de grondgebonden groei melkveehouderij, verplichte kringloopwijzer, Bedrijf Specifieke Excretie (BEX), dierproductierechten en het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) zijn allemaal zaken waar een (melk)veehouder rekening mee moet houden.

Dan hebben we nog niet gesproken over het debacle van de fosfaatrechten, eventuele verhoging van de mestverwerkingsplicht en de onafhankelijke monsternemer bij dikke fractie die toegepast gaan worden in 2017 óf 2018.

Omdat de meststoffenwet steeds ingewikkelder wordt is het van belang om te weten waar uw bedrijf staat en welke kansen en bedreigingen er zijn binnen de meststoffenwetgeving. In sommige gevallen is het namelijk mogelijk om van een uitzonderingsmogelijkheid gebruik te maken. In alle andere gevallen is het verstandig om tijdig een planning te maken om zo direct in te kunnen spelen op aantrekkelijkere marktomstandigheden.

Voor 1 februari 2017 aanvullende gegevens

Agrarische bedrijven en mestintermediairs die met derogatie meedoen óf een schriftelijk verzoek hebben ontvangen zijn verplicht om de aanvullende gegevens door te geven voor 1 februari 2017. Hierin moeten de volgende zaken worden gemeld:

  • eindvoorraad van alle meststoffen op 31 december 2016
  • aan- en afvoer van meststoffen 2016
  • overdracht of overname van een opslag met daarin dierlijke meststoffen
  • aantallen dieren per soort
  • aan- en afvoer van staldieren

Meer informatie?

Van Dun Advies kan u helpen om alle regels zo goed mogelijk te benutten en u adviseren over passende oplossingen voor uw situatie. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.

 

Nieuws overzicht