Dit doen wij

Brandbrief veehouderijbeleid naar statenleden

Geplaatst: 23-06-2017

Als adviesbureau helpen wij vele Brabantse veehouders met hun ontwikkelplannen, bestemmingsplanwijzigingen en vergunningaanvragen. Het voorgenomen veehouderijbeleid van de provincie Noord-Brabant is voor ons aanleiding geweest om een brandbrief te sturen aan alle leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Hierin geven wij onze visie op het voorgestelde provinciale beleid.

Met de voorgenomen veranderingen worden er weer aanvullende regels opgelegd aan de veehouderij, zonder dat er anderzijds regels komen te vervallen. Al deze regels leiden tot een ontwrichting van de veehouderij en zullen doorwerking hebben in de werkgelegenheid verderop in de keten. Daarnaast vormen ze een bedreiging voor het behoud van het mooie Brabantse landschap.

De onderbouwingen van de voorstellen sturen de statenleden nadrukkelijk in de denkrichting van het College van Gedeputeerde Staten waarbij nuances ontbreken en (bewust) informatie wordt achtergehouden. In onze brief belichten we enkele punten waarop het voorgenomen beleid is gebaseerd die, wetenschappelijk en/of juridisch, niet (goed) zijn onderbouwd. We hopen de statenleden hiermee een verruimde blik op het voorgenomen veehouderijbeleid te geven, zodat zij een zorgvuldige afweging kunnen maken in hun beslissing.

lees hier de complete inhoud van de brandbrief

 

 

 

Nieuws overzicht