Dit doen wij

Vergunningen en milieukunde

Wet- en regelgeving is nergens zo veranderlijk als in de agrarische sector. Onze milieuadviseurs weten aan welke (milieu-)eisen u moet voldoen en reageren snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingen.

Dankzij hun jarenlange ervaring en opgebouwde netwerk zijn de adviseurs tijdig op de hoogte van (voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze kennis delen zij graag met u, zodat u tijdig rekening kunt houden met beperkingen en kansen optimaal kunt benutten.

Diensten

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

 • Omgevingsvergunning milieu

 • Melding activiteitenbesluit

 • Wet Natuurbescherming (NB-wet)

 • Aanvraag Programmatische aanpak stikstof (PAS)

 • Wet geurhinder en veehouderij

 • Wet dieren

 • Verordening Ruimte (VR 2014)

 • Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV)

 • Geurberekeningen (individuele geurbelasting en omgekeerde werking)

 • Ammoniakberekeningen

 • Luchtkwaliteit onderzoeken (o.a. fijnstof)

 • Flora- en fauna onderzoek

 • MER-aanmeldingsnotities

 • MER-rapportages

 • Aanvraag subsidie asbestverwijdering

 • Advies bij bezwaar- en beroepsprocedures

Bekijk alle diensten