Dit doen wij

Partners

Binnen de Van Dun Advies groep zijn specialisten actief op het gebied van ontwerp, ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieukunde, vastgoed en grondzaken. De totale Van Dun Advies groep bestaat uit ruim 47 medewerkers, verdeeld over de volgende bureaus:

 

 

Agrarische ontwikkelingen
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde

 

 

  

Ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ruimtelijke ordening
 • Planologie
 • Architectuur
 • Landschappelijk advies
 • Stedebouwkunde

 

 

  

Vastgoed en grondzaken
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Onteigening en gedoogplicht
 • Beheer en pachtzaken
 • Taxatie en grondzaken

 

 

Agrarische ontwikkelingen 
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde

 

 

Omgevingsjuristen
 • Juridisch advies
 • Bemiddeling
 • Beroeps- en bezwaarprocedures
 • Gerechtelijke procedures
 • Planschade