Dit doen wij

Partners

Binnen de Van Dun Advies groep zijn specialisten actief op het gebied van ontwerp, ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieukunde, omgevingsrecht, vastgoed en grondzaken. Daarmee hebben we alle expertise in huis om uw plannen vorm te geven, uit te werken en te begeleiden. De totale Van Dun Advies groep bestaat uit ruim 50 medewerkers, verdeeld over de volgende bureaus:

 

 

 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde

 

 

  

 • Ruimtelijke ordening
 • Planologie
 • Architectuur
 • Landschappelijk advies
 • Stedebouwkunde

 

 

  

 • Taxatie en grondzaken
 • Onteigening en gedoogplicht
 • Beheer en pachtzaken
 • Planschade en nadeelcompensatie

 

 

 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde

 

 

 • Juridisch advies
 • Bemiddeling
 • Beroeps- en bezwaarprocedures
 • Gerechtelijke procedures
 • Planschade