Dit doen wij

Bezwaar aanscherping emissienormen combiluchtwassers

Geplaatst: 26-05-2018

Het ministerie van I&W heeft de aanpassingen aan de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in consultatie gebracht. Deze wijzigingen hebben grote nadelige gevolgen voor de varkenshouderij.

De POV, LTO Nederland, diverse adviesbureaus (waaronder Van Dun Advies) en de Klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers hebben gezamenlijk bezwaar tegen de aanpassingen ingediend. In het bezwaarschrift wordt staatssecretaris van Veldhoven verzocht om af te zien van de voorgenomen wijzigingen van de Rgv en Rav.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de staatssecretaris. Houd onze website in de gaten voor de laatste nieuwe ontwikkelingen.

 

Nieuws overzicht