Dit doen wij

Aanvullende gegevens PAS-meldingen

Geplaatst: 09-11-2020

Afgelopen weekend heeft RVO brieven verstuurd naar de bedrijven die afgelopen zomer hun PAS-melding hebben geregistreerd. Hierin worden gegevens opgevraagd om de PAS-melding te kunnen legaliseren.

Op basis van de gevraagde gegevens wordt onder andere beoordeeld of de gemelde situatie daadwerkelijk is uitgevoerd. Er moet bijvoorbeeld aangetoond worden dat een nieuwe stal is gerealiseerd of dat er dieren zijn gehouden in de stal of op het bedrijf. In een eerder nieuwsbericht hebben hier al een korte toelichting op gegeven. Welke gegevens exact nodig zijn verschilt per bedrijf.

Daarnaast moet er een stikstofberekening worden aangeleverd, zodat het ministerie kan beoordelen hoeveel stikstofruimte er nodig is om alle PAS-meldingen te kunnen legaliseren. In deze berekening worden ook stikstofbronnen zoals stookinstallaties en vervoersbewegingen meegenomen.

Al deze gegevens moeten uiterlijk 31 januari 2021 aangeleverd worden via de website van RVO.

 

Vervolg

Als alle aangeleverde gegevens volledig en duidelijk zijn, worden deze beoordeeld door het ministerie. De toename van stikstofdepositie door het legaliseren van de PAS-meldingen wordt verrekend met een daling van depositie, die moet worden bereikt door het treffen van bronmaatregelen door de overheid. Welke maatregelen dat zijn is op dit moment nog niet bekend. Pas als deze bronmaatregelen zijn genomen en de overheid dus stikstofruimte heeft gecreëerd, worden de vergunningen verleend.

Er is aangegeven dat niet alle stikstofruimte in één keer zal vrijkomen, waardoor de vergunningen niet gelijktijdig worden verleend. Het is dan ook mogelijk dat uw vergunning nog even op zich laat wachten.

 

Heeft u een geregistreerde PAS-melding?

Is uw PAS-melding afgelopen zomer door ons geregistreerd? Dan zorgen wij ervoor dat de gevraagde gegevens op tijd bij RVO ingediend zijn. Als we hiervoor nog extra informatie van u nodig hebben dan nemen wij contact met u op.

Heeft u nog vragen over uw PAS-melding? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl. 

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht