Dit doen wij

Legalisatie PAS-meldingen

Geplaatst: 01-07-2020

Het ministerie heeft een e-mail verstuurd naar de ondernemers die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan. In deze e-mail wordt gevraagd om op de website van RVO een formulier in te vullen, zodat beoordeeld kan worden of er voor de gemelde activiteit nog een toestemmingsbesluit nodig is.

Minister Schouten gaat inventariseren of de gedane PAS-meldingen nog actueel zijn. Inmiddels is er een e-mail verstuurd naar de bedrijven met een dergelijke melding. Via de website van de RVO kunt u tot 1 oktober aangeven of de gemelde activiteiten nog relevant zijn en dus gelegaliseerd moeten worden. Als de activiteiten inmiddels zijn beëindigd of er al een vergunning Wet natuurbescherming voor is verleend moet dit ook aangegeven worden.

 

Aanvullende gegevens

Als u aangeeft dat de gemelde situatie gelegaliseerd moet worden wordt de PAS-melding inhoudelijk bekeken en wordt u om aanvullende gegevens gevraagd. Deze aanvullende gegevens bestaan onder andere uit:

  • Een actuele depositieberekening conform de laatste inzichten, berekend met de meest recente versie van AERIUS
  • Bewijs dat de gemelde situatie op 29 mei 2019 was gerealiseerd of dat op dat moment aantoonbare stappen zijn gezet om deze te legaliseren
  • Bewijs dat de referentiesituatie uit de PAS-melding op de juiste wijze is bepaald (conform de toenmalige regelgeving)

Wij kunnen voor u bekijken of uw gemelde situatie in aanmerking komt voor legalisatie en welke aanvullende gegevens er nodig zijn. Door de vervolgstappen tijdig voor te bereiden kan uw melding hopelijk spoedig worden gelegaliseerd, zodat u weer beschikt over een actuele vergunning voor uw bedrijf.

 

Geen e-mail ontvangen?

Heeft u in het verleden een PAS-melding gedaan (in de periode 1 juli 2015 – 29 mei 2019) dan heeft u waarschijnlijk de betreffende e-mail ontvangen. De e-mail kan echter ook naar ons verstuurd zijn als wij destijds de melding voor u verzorgd hebben. Omdat het een algemene e-mail betreft kunnen wij niet achterhalen op welke klanten de mails betrekking hebben. We vragen u dan ook om even contact met ons op te nemen als u wel een PAS-melding heeft gedaan maar geen e-mail van het ministerie heeft ontvangen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over uw PAS-melding of heeft u hulp nodig bij het aanleveren van de benodigde informatie? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht