Dit doen wij

Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij

Geplaatst: 16-03-2021

Er wordt een wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij voorbereid door het ministerie van Infrastructuur en waterstaat. In deze wijziging wordt een nieuwe versie van het rekenmodel voor geur opgenomen. Dit kan gevolgen hebben voor veehouderijen. De internetconsultatie voor deze wijziging loopt nog tot 20 april.  

Bedrijven die een vergunning aanvragen moeten aantonen dat wordt voldaan aan de Wet geurhinder en veehouderij. Dit geldt ook voor een melding Activiteitenbesluit die voor een veehouderij wordt gedaan. De geurverspreiding moet inzichtelijk worden gemaakt en worden getoetst aan de geldende geurnormen.

Tot op heden moesten deze berekeningen worden uitgevoerd met het rekenmodel ‘V-stacks vergunning 2010’. Dit rekenmodel is door het ministerie geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met de meest recente gegevens omtrent meteorologie en ruwheid. Daarnaast is het model gelijkgetrokken met de andere rekenmodellen voor de verspreiding van luchtemissies. De de geuremissie op geurgevoelige objecten moet hiermee beter kunnen worden berekend.

Wat het effect is van het nieuwe rekenmodel op de geurbelasting op objecten in de omgeving varieert per locatie en gebied. Dit kan zowel positief (lagere belasting) als negatief (hoger geurbelasting) zijn en dus als gevolg hebben dat er meer of juist minder uitbreidingsruimte ontstaat.

 

Lopende aanvragen

Als de gewijzigde versie van de Regeling geurhinder en veehouderij in werking treedt mogen er geen vergunningen meer worden verleend met toepassing van het oude rekenmodel. De internetconsultatie voor deze wijziging loopt nog tot 20 april. Naar verwachting zal de wijziging na afloop van de consultatie in werking treden.

Voor de meeste lopende aanvragen betekent dit dat de aangeleverde berekeningen moeten worden geactualiseerd met het nieuwe rekenmodel. Het bevoegd gezag zal de aanvrager vragen om een nieuwe berekening.

 

Overgangsrecht

Voor niet-vergunningplichtige veehouderijen geldt een overgangsrecht. Dit is van toepassing als deze bedrijven vóór 11 maart jl. zijn begonnen met het oprichten of veranderen van de veehouderij en zij na afronding volgens het nieuwe rekenmodel niet meer voldoen aan de geurnorm. De oprichting of verandering moet dan wel voor 1 januari 2022 zijn afgerond.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de gevolgen van deze uitspraak voor uw lopende vergunningaanvraag? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht