Dit doen wij

Provincies en Kabinet lijken het eens over regelgeving stikstof

Geplaatst: 29-11-2019

Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben op 29 november jl. bekend gemaakt dat zij het op hoofdlijnen eens zijn geworden over de eenduidigheid in de regelgeving omtrent de stikstofproblematiek.

De overheid en de provinciebesturen hebben de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met elkaar en de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Ook is de juridische houdbaarheid van de op 8 oktober ingegane beleidsregels getoetst.

Op 10 december presenteren de provincies een herziening van de beleidsregels. Dier- en fosfaatrechten zullen waarschijnlijk geen onderdeel meer uit maken van de beleidsregels. Het kabinet zal later een besluit nemen over de productierechten bij extern salderen. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijbedrijven niet mogelijk.

 

Provincie Noord-Brabant

Ook de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant maken op 10 december de aangepaste beleidsregels bekend. De vraag is natuurlijk in hoeverre het Brabantse beleid wordt aangepast aan het landelijke beleid. Tijdens de Provinciale staten-vergadering van 13 december zal waarschijnlijk nog een debat plaatsvinden over de gewijzigde beleidsregels.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de gevolgen van de stikstofregelgeving voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur.

 

Nieuws overzicht