Dit doen wij

Gevolgen wijziging beleidsregel voor extern salderen

Geplaatst: 10-05-2021

Op 30 april is de gewijzigde beleidsregel Natuurbescherming van de provincie Noord-Brabant in werking getreden. De wijziging heeft verstrekkende gevolgen voor aanvragen waarbij extern salderen wordt toegepast.

Gedeputeerde Staten hebben de regels rond extern salderen in lijn gebracht met de eisen aan duurzame stalsystemen uit de Interim Omgevingsverordening (IOV).  Dit betekent dat wanneer er sprake is van een gedeeltelijke intrekking van de vergunning van de saldogever, er voor deze dieraantallen uitgegaan moet worden van de maximale emissie uit de IOV. De mogelijkheid tot intern salderen is hiermee komen te vervallen.

Deze aanpassing is gedaan om te voorkomen dat bedrijven die een gedeelte van hun ammoniak verkopen, later weer de vergunde veebezetting aanvragen via intern salderen (door het toepassen van emissie-reducerende technieken).

 

Stoppers

Als er sprake is van volledige intrekking van de vergunning van de saldogever is deze regel niet van toepassing, omdat dan verzekerd is dat er geen dieren meer worden gehouden. Stoppende veehouders mogen hun stikstofruimte tot 1 januari 2024 inzetten voor extern salderen. Het besluit op hun intrekkingsverzoek moet dan wel vóór die datum genomen zijn.

 

Intern salderen

Omdat als gevolg van een uitspraak van Raad van State voor intern salderen geen vergunningsplicht meer geldt, is de regel over intern salderen komen te vervallen in deze wijziging.

 

Meer informatie

Wilt u weten wat de gevolgen van de gewijzigde beleidsregel voor uw situatie zijn? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht