Dit doen wij

Warme sanering varkenshouderij uitgewerkt

Geplaatst: 21-03-2019

Op 7 juli 2018 heeft minister Schouten het Hoofdlijnenakkoord bekend gemaakt voor de Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij (de warme sanering varkenshouderij). Dit hoofdlijnenakkoord is in de afgelopen periode nader uitgewerkt door het ministerie en de betrokken partijen. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 wordt de consultatieversie Sanerings(subsidie)regeling Varkenshouderij (SRV) bekendgemaakt. De verwachting is dat rond september de definitieve regeling wordt opengesteld.

De warme sanering van de varkenshouderij is gericht op het op korte termijn verminderen van de meest urgente situaties van geuroverlast in veedichte gebieden. De veedichte gebieden zijn gelegen in de concentratiegebieden Oost en Zuid van de Meststoffenwet. De voorgestelde regeling heeft veel overeenkomsten met de eerdere Regeling Omgevingskwaliteit (ROK), waarbij er nu 120 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de saneringsregeling en 80 miljoen euro voor innovatie in de sector.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan liggen eveneens in de lijn van de eerdere ROK. Zo moet de varkenshouderij zorgen voor een vermindering van de geurbelasting. Er wordt hiervoor een selectiecriterium opgenomen. De varkenshouderij moet vervolgens definitief en onherroepelijk worden beëindigd, waarbij de varkensrechten worden doorgehaald (en niet meer terugvloeien naar de sector), de milieuvergunning definitief is ingetrokken en de stallen verplicht moeten worden gesloopt. Ook moet de varkenshouderij feitelijk voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting en zijn de deelnemers aan de zogenoemde ‘stoppersregeling’ uitgesloten van deelname.

 

Subsidie

Tegenover de voorwaarden staat een subsidie. Hoewel de definitieve bedragen pas bekend worden met de bekendmaking van de consultatieversie worden er toch al enkele vergoedingen genoemd die in lijn liggen met de eerdere ROK. Deze bedragen zijn onder andere, onder voorbehoud:

  • € 100, - per varkensrecht;
  • € 30 per m2 aan vierkante meters sloop;
  • € 20 per m³ mest die nog moet worden afgezet;
  • Ook wordt er een vergoeding per dierplaats, per diercategorie opgenomen in de subsidie.

Wat betreft de sloopverplichting wordt op dit moment de mogelijkheid open gehouden om deze vierkante meters in te zetten voor de stalderingsmaatregelen op basis van het provinciaal beleid van Noord-Brabant. Of deze mogelijkheid definitief behouden blijft wordt waarschijnlijk pas bekend bij de definitieve openstelling van deze subsidieregeling. Zoals vermeld worden de voorwaarden en vergoedingen aan het eind van het eerste kwartaal verwacht.

 

Meer informatie

Overweegt u te stoppen met uw varkenshouderij en wilt u deelnemen aan deze regeling? Of bent u benieuwd of u hiervoor in aanmerking komt? Dan kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Neemt u al deel aan de regeling? Dan adviseren wij u om tijdig plannen te maken voor uw locatie na het stoppen van de varkenshouderij.  

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren) of via info@vandunadvies.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw eigen adviseur.

 

Nieuws overzicht