Dit doen wij

Subsidie investeringen verbetering waterkwaliteit

Geplaatst: 05-06-2018

Van 4 juni tot en met 16 juli kunnen landbouwondernemers in de provincie Noord-Brabant een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit. Bijvoorbeeld op het gebied van precisiebemesting, beter bodembeheer of wasplaatsen.

De emissies van nutriënten en andere schadelijke stoffen vanuit de landbouw moeten worden verminderd. Vooral in Noord-Brabant ligt hiervoor een grote opgave omdat hier veel uitspoelingsgevoelige zandgronden en intensieve teelten aanwezig zijn. Van landbouwondernemers wordt verwacht dat zij hun bedrijfsvoering aanpassen waardoor milieuverliezen afnemen en de efficiëntie van nutriënten toeneemt.

Er is in totaal 3 miljoen euro beschikbaar: 2 miljoen voor precisiebemesting en beter bodembeheer en 1 miljoen voor het tegengaan van erfemissies. Investeringen die in aanmerking komen zijn terug te vinden op de investeringslijst. Hierop staan werktuigen en hulpmiddelen die bijdragen aan het verminderen van de stikstof- of fosfaatemissies vanuit landbouwgrond of van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze regeling en hulp bij uw subsidieaanvraag kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via info@vandunadvies.nl of 013-5199458.

 

Nieuws overzicht