Dit doen wij

60 veehouders sturen provincie brandbrief om stallendeadline

Geplaatst: 14-04-2024

In totaal 60 veehouders stuurden afgelopen weken een brandbrief naar de provincie om haar te wijzen op de onhaalbaarheid van de Brabantse stallendeadline. Zij volgden hiermee het voorbeeld van Van Dun Advies.

Tijdens twee informatieavonden voor veehouders (op 9 en 10 april jl.) lichtte Fonny van de Heijning, samen met zijn collega Chris van der Heijden, aan ruim 300 veehouders toe waarom hij in januari 2024 vanuit Van Dun Advies aan de provincie een brandbrief heeft gestuurd. Brabantse veehouders verkeren volgens hem in grote onzekerheid.

Schepje erbovenop in Brabant
Deze situatie is voorgekomen uit het stikstofbeleid van de overheid. Veel sectoren in Nederland zijn verplicht de uitstoot van stikstof fors terug te brengen. Ook veehouders in Nederland hebben strenge eisen opgelegd gekregen. Zij moeten de uitstoot van ammoniak uit hun stallen drastisch verminderen. Brabant deed hier in 2017 nog een schepje bovenop. Zo moeten veehouders hun verouderde stallen uiterlijk op 1 juli 2024 hebben aangepast. Voor melkvee- en vleeskalverenhouders geldt de deadline van 1 januari 2026.

Zeer complex uitvoerbaar 
De eisen zijn volgens Van de Heijning zo streng dat de meeste emissie reducerende systemen voor stallen niet meer voldoen. "Een ander probleem is  dat nog niemand in Brabant, of elders in Nederland, precies weet hoeveel ammoniak nieuwe emissiearme huisvestingsystemen voor dieren uitstoten. Deze systemen zijn bovendien technisch zo complex in gebruik of duur in aanschaf dat ze nauwelijks kunnen worden toegepast. Kortom: Brabant haalt haar gestelde doelen niet. Doordat de Raad van State de provincie intussen een paar keer op de vingers heeft getikt over de uitvoerbaarheid van het stikstofbeleid, zit de provincie nu met een complexe uitvoering. Zo complex dat ze haar eigen vergunningverlening heeft stilgelegd."

'Handhaving is onacceptabel'
De gevolgen van het stilleggen zijn groot. “Veehouders moeten voor 1 juli hun stallen aangepast hebben. Hiervoor hebben zij een vergunning nodig. Zij verkeren echter nog in grote onzekerheid over de keuze van het stalsysteem. Zij kunnen geen definitieve keuze maken als niet duidelijk is of een systeem überhaupt vergund wordt of voldoet aan de provinciale eisen. Daardoor kunnen zij ook geen correcte aanvraag indienen voor een milieu- en bouwtoestemming bij de gemeente. Dit is veehouders onmogelijk te verwijten. Hen hangt echter wel handhaving boven het hoofd als ze de deadline niet halen. Onacceptabel natuurlijk", aldus de directeur van Van Dun Advies.

Antwoord op brandbrief
Na zijn brandbrief ontving Van de Heijning naar eigen zeggen 'teleurstellende antwoorden van de provincie'. "Inhoudelijk hebben ze niet verhelderd hoe ze dit gaan oplossen. Ze houden vast aan hun uitleg in de Routekaart. Hierin staat stapsgewijs hoe veehouders kunnen voldoen aan de strengere stikstofeisen. Alleen zijn de Routekaart en het Bestuursakkoord in de praktijk juridisch niet waterdicht!

Inspreken op 19 april 2024
Van de Heijning is door de provincie uitgenodigd om op 19 april aanstaande aan ambtenaren en politieke partijen zijn noodsignaal uit de brandbrief toe te lichten. Hiervoor krijgt hij drie minuten tijdens een themavergadering. "Uiteraard hoop ik dat veel politieke partijen vragen aan me gaan stellen, zodat ik meer tijd krijg om uit te leggen dat veehouders helemaal vastlopen op dit moment en onmogelijk aan de vereiste stalaanpassingen kunnen voldoen. Als Brabant de situatie goed wil oplossen, legt zij in de verordening alle zaken vast die zij nu van veehouders verlangt, gepaard gaande met de uitzonderingen die gelden als veehouders geen verwijt te maken is als zaken niet tijdig aangepast zijn!"

'Brieven zijn bewijsstukken'
De brandbrieven van de zestig veehouders noemt Van de Heijning 'bewijsstukken in hun dossiers'. "Veehouders doen er zelf alles aan om aan de regels te voldoen. Als het tot handhaving komt, zullen wij deze brieven tonen. Veehouders geven op tijd een duidelijk signaal af: de provincie is aan zet! Zij moet haar zaken op orde brengen."

Meer informatie?
Heeft u vragen over de benodigde aanpassingen in uw stal? Neem dan contact op met (uw persoonlijk adviseur bij) Van Dun Advies.
Tip, lees ook 'de 10 belangrijkste vragen en antwoorden over de Brabantse stallendeadline'.

 

De complexe regelgeving rond de Brabantse stallendeadline is op 9 en 10 april door Van Dun Advies aan ruim 300 veehouders toegelicht.

 

Nieuws overzicht