Dit doen wij

Subsidie verwijderen asbestdaken

Geplaatst: 17-01-2017

Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is er een subsidie beschikbaar gesteld om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden.

Middels de subsidieregeling is het mogelijk om per m² verwijderd asbestdak € 4,50 subsidie te ontvangen, met een maximum van  € 25.000,-. Op 25 oktober 2016 was het subsidieplafond bereikt waardoor nieuwe aanvragen niet verder behandeld konden worden. Op 1 januari 2017 is opnieuw 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor is het mogelijk om weer nieuwe aanvragen in te dienen.

Mocht u uw asbestdak willen verwijderen of vervangen dan kunnen wij de aanvraag voor asbestsubsidie, een sloopvergunning of sloopmelding en een eventuele bouwvergunning voor u verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onderstaande adviseurs.

 

Rud van Herk

T. 06 268 882 73

E. rudvanherk@vandunadvies.nl

 

Martine Joling

T. 013 519 94 58

E. martinejoling@vandunadvies.nl

 

Nieuws overzicht