Dit doen wij

Vertraging in besluitvorming Wnb-vergunningen

Geplaatst: 15-06-2020

Als gevolg van de uitspraak omtrent de PAS, nu meer dan een jaar geleden, blijven de aanvragen om vergunningen in het kader van de wet Natuurbescherming (Wnb) zich opstapelen bij het bevoegd gezag. Met een grote vertraging in de besluitvorming tot gevolg.

Door deze uitspraak hebben provincies nieuws beleid op moeten stellen. Daarnaast moest het  programma waar stikstofberekeningen mee gemaakt kunnen worden, AERIUS, aangepast worden. Hierdoor was het voor de provincies lange tijd niet mogelijk om vergunningen te verlenen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Afgelopen december zijn de nieuwe beleidsregels door de provincies vastgesteld. In januari was het rekenprogramma AERIUS weer beschikbaar. Sinds die tijd kunnen er dus weer vergunningen verleend worden. Omdat de lopende aanvragen al die tijd zijn blijven liggen, en er in de tussentijd ook nieuwe aanvragen zijn ingediend, is er echter een grote achterstand ontstaan bij de beoordeling van de aanvragen door het bevoegd gezag. De afhandeling van alle aanvragen loopt daardoor veel vertraging op. De eerste (ontwerp-)besluiten op basis van de nieuwe beleidsregels en het vernieuwde rekenmodel, zijn recent pas genomen.

 

Opnieuw vertraging

Naar aanleiding van het advies van de commissie Hordijk, dat op 15 juni bekend is gemaakt, verwachten wij dat het rekenmodel AERIUS nógmaals moet worden aangepast. Mogelijk met als gevolg dat de lopende aanvragen ook weer moeten worden aangepast. De doorlooptijd van een vergunningaanvraag zal daarmee nog verder oplopen. 

Voor u als ondernemer betekent dit dat er weer onzekerheid ontstaat in de vergunningprocedure en dat het lang kan duren voordat u een definitief besluit ontvangt op uw aanvraag.

 

Meer informatie

Wilt u weten wat de stand van zaken rondom uw vergunningaanvraag is? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht