Dit doen wij

Luchtwassers geitenstallen in de Rav-lijst

Geplaatst: 19-12-2017

In de nieuwe Rav-lijst zijn onder andere nieuwe stalsystemen voor geitenhouderijen toegevoegd, in de vorm van luchtwassers. Dit maakt het mogelijk om in geitenstallen luchtwassers vergund te krijgen, mits deze voldoen aan de systeembeschrijving.

Op 12 december is de lijst met ammoniakemissiefactoren voor verschillende landbouwhuisdieren (Rav-lijst) gewijzigd. In deze halfjaarlijkse wijziging worden stalsystemen geactualiseerd en nieuwe emissiearme huisvestingssystemen op de lijst geplaatst.

 

Luchtwassers geitenstallen

In de laatste wijziging zijn onder andere nieuwe stalsystemen voor geitenhouderijen toegevoegd, in de vorm van luchtwassers. Dit maakt het mogelijk om in geitenstallen luchtwassers vergund te krijgen, mits deze voldoen aan de systeembeschrijving. Vooralsnog zijn luchtwassers bij geitenstallen alleen toegestaan als er sprake is van ‘mechanisch geventileerde gesloten stallen’. Dit betekent dat de stallen voorzien zijn van inlaatopeningen en deuren zoveel mogelijk gesloten blijven.

 

Aanpassingen voor pluimvee en melkrundvee

Andere aanpassingen in de Rav-lijst zijn gewijzigde emissiefactoren bij verschillende huisvestingsystemen voor pluimvee een nieuw huisvestingsysteem voor melkrundvee. De nieuwe roostervloer voor melkrundvee is vanwege strengere wettelijke en provinciale eisen alleen toepasbaar in bestaande stallen (gerealiseerd voor 1 juli 2015) en buiten de provincie Noord-Brabant.

 

Inwerkingtreding

De gewijzigde Rav-lijst is per direct in werking getreden. Dit betekent dat lopende aanvragen hierop aangepast moeten worden, en de ammoniakemissie bij vergunningen/meldingen van rechtswege is aangepast.

 

Nieuws overzicht