Dit doen wij

Opkoopregeling piekbelasters gepubliceerd

Geplaatst: 10-05-2022

Op 10 mei 2022 is de stoppersregeling voor piekbelasters gepubliceerd, bestemd voor veehouderijen die een erg hoge stikstofdepositie op een Natura2000 gebied hebben. Alle diercategorieën komen in aanmerking. Belanghebbenden kunnen tot 13 juni 2022 op- of aanmerkingen kenbaar maken bij het ministerie van LNV.

Om in aanmerking te komen voor de piekbelastersregeling moet uw bedrijf aan de volgende eisen voldoen:

 • De veehouderij heeft een erg hoge stikstofdepositie per jaar op een bepaald Natura2000 natuurgebied. Deze depositie wordt bepaald op basis van het gemiddeld gehouden aantal dieren in 2021.
 • De veehouderij beschikt over een geldende milieuvergunning en begaat geen overtreding van de meststoffenwet.
 • De veehouderij is de afgelopen 3 jaar onafgebroken in gebruik geweest. 

Het is nog onduidelijk hoe de stikstofdepositie per jaar wordt berekend. Binnenkort zal een nieuwe berekeningstool worden gelanceerd waarmee hier meer duidelijkheid over komt. Het is wel al duidelijk dat maar 2% van de bedrijven aan de drempelwaarde zullen voldoen.

 

Voorwaarden

Als u deelneemt aan de piekbelastersregeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Op uw locatie mogen geen dieren meer worden gehouden
 • Alle mest moet van uw locatie worden verwijderd
 • De in 2021 benutte productierechten moeten vervallen, voor de volgende sectoren gelden minimale percentages: 
  • Varkens 80% van de productierechten
  • Pluimvee 80% van de productierechten
  • Melkvee 95% van de productierechten
  • Uw milieuvergunning moet worden ingetrokken
  • Uw Natuurbeschermingswetvergunning moet worden ingetrokken
  • De bestemming op uw locatie moet worden gewijzigd
  • Uw stallen moeten worden gesloopt of herbestemd

In tegenstelling tot andere regelingen krijgt u bij deelname aan deze regeling geen beroepsverbod. Verplaatsing van uw bedrijf naar een nieuwe bedrijfslocatie is dus een optie.

 

Tijdspad

De regeling ligt tot 13 juni 2022 ter consultatie, tot deze datum kan men opmerkingen of reacties geven. Naar verwachting zal de regeling eind 2022 of begin 2023 worden opengesteld.

De provincie Noord-Brabant zal waarschijnlijk een aantal bedrijven benaderen voor deelname aan deze regeling. Als u, na beoordeling, kunt deelnemen dan zal de provincie een taxatie van uw bedrijf uitvoeren en ontvangt u een vergoedingsaanbod.

Deelnemers krijgen een vergoeding voor de gebouwen, productierechten en sloopkosten. Grondverkoop is een optie.

 

Ruime ervaring in saneringsregelingen

Gezien de strenge eisen van de regeling en de strakke termijnen waaraan u moet voldoen bij deelname, is het van groot belang dat u op het juiste moment de juiste stappen zet.

In de afgelopen jaren hebben de rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun een groot aantal veehouderijbedrijven succesvol begeleid in de deelname aan diverse saneringsregelingen. In samenwerking met Van Dun Advies, Van Dun & Van Gerwen en Van Dun Ontwerp & Planologie hebben we een ruime expertise op het gebied van taxaties, herbestemming en milieutechnische beoordelingen. Dit maakt ons bij uitstek uw partner voor de begeleiding van dit traject.  

Wilt u graag weten of u in aanmerking komt voor de piekbelastersregeling? Neem vrijblijvend contact op de adviseurs van Verschel & Van Dun via info@verschelvandun.nl of 013-303 1876.

 

Nieuws overzicht