Dit doen wij

Brabant start beoordelen aanvragen Wet Natuurbescherming

Geplaatst: 14-11-2019

Nu het provinciebestuur de zevende wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant heeft vastgesteld en ook de AERIUS Calculator weer beschikbaar is, start de provincie weer met het beoordelen van aanvragen Wet Natuurbescherming.

De provincie had eerder aangegeven op 1 oktober 2019 te starten met het beoordelen van (lopende) vergunningsaanvragen. Dit is verplaatst naar 13 november.

 

Gewijzigde beleidsregel

In de zevende wijziging zijn de eisen die worden gesteld aan intern en extern salderen vastgelegd. Ook is er een aanpassing in de referentiesituatie gedaan. De gewijzigde beleidsregel is per direct van toepassing op zowel de reeds ingediende aanvragen als nieuwe aanvragen om een vergunning Wet natuurbescherming.

Alle aanvragen worden dus getoetst aan de gewijzigde beleidsregel.  Dit betekent dat veel lopende aanvragen aangepast moeten worden. Hiervoor ontvangt de aanvrager een verzoek om aanvulling/aanpassing van de aanvraag. Een reeds ingediende aanvraag kan ook (kosteloos) ingetrokken worden en eventueel later, wanneer er een alternatief is om voor het initiatief een vergunbare aanvraag in te dienen, opnieuw ingediend worden.

 

AERIUS

De huidige AERIUS Calculator is niet geschikt voor berekeningen van stallen met mechanische ventilatie (nagenoeg alle intensieve veehouderijen) en slechts onder bepaalde omstandigheden geschikt voor berekeningen van rundveestallen. Lopende aanvragen kunnen dus nog niet voor alle bedrijven beoordeeld worden.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de gevolgen voor uw (lopende) vergunningaanvraag? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur.

 

Nieuws overzicht