Dit doen wij

In gesprek met de provincie Brabant

Geplaatst: 02-12-2019

Bijna dagelijks is het stikstofbeleid in het nieuws. Ook wij zoeken achter de schermen naar een werkbare oplossing. Daarom hebben we, samen met nog zes andere adviesbureaus, een brandbrief geschreven naar de gedeputeerde staten van Brabant. Naar aanleiding van deze brief zijn we vrijdag 29 november jl. uitgenodigd voor een gesprek met de gedeputeerde.

In dit gesprek hebben we onze inhoudelijke opmerkingen over het beleid besproken, de problemen waar zowel de agrarische sector als de adviesbureaus tegenaan lopen verduidelijkt, en hebben we nógmaals benadrukt dat de deadline van 1 april 2020 onhaalbaar is.

Veel van de zaken die door ons ter tafel werden gebracht werden onderkend door de Provincie. Uit het gesprek bleek dan ook dat ze zich aan het beraden zijn over diverse aanpassingen in het beleid.

Op 10 december aanstaande stelt gedeputeerde staten de aangepaste beleidsregels vast. De vraag is natuurlijk in hoeverre de regels versoepeld worden en het Brabantse beleid overeen zal stemmen met het landelijke beleid. Ook tijdens de Provinciale staten-vergadering van 13 december staat het stikstofbeleid op de agenda.

 

Zitting spoedprocedure POV 6 december

Tot slot kunnen er nog interessante ontwikkelingen voortkomen uit de spoedprocedure die de POV, in samenspraak met Van Dun Advies en Geling Advies, heeft aangespannen tegen de provincie. De zitting hiervan vindt op vrijdag 6 december plaats. 

De POV komt in deze procedure op voor de belangen van varkenshouders in de provincie Noord-Brabant. De nieuwe regels dwingen de Brabantse varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen. Hiermee wordt de kostprijs onevenredig hoog in vergelijking met collega varkenshouders in andere provincies en in het buitenland.

De rechtbank beraadt zich op de vraag of het hele maatregelenpakket (Verordening natuurbescherming, de Verordening ruimte, de nadere regels Verordening ruimte en de Brabantse Zorgvuldigheidscore) wel mag gelden. Het standpunt van de rechtbank in deze zaak heeft mogelijk gevolgen voor het gehele Brabantse stikstofbeleid.

 

Meer informatie

Vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur.

 

Nieuws overzicht