Dit doen wij

Stallenbeleid. Wat gaat u doen?

Geplaatst: 05-07-2023

De coalitieonderhandelingen tussen BBB, VVD, PvdA en GroenLinks voor een nieuw bestuursakkoord in Noord-Brabant zijn half juni op het laatste moment geklapt. De partijen werden het niet eens over de stallendeadline in de provincie. Ook de motie van CDA om de stallendeadline te verschuiven is verworpen. Daarmee blijven het huidige beleid en de bijbehorende deadlines voorlopig van kracht. Dit geeft veel onzekerheid: de deadlines lijken onhaalbaar en de verdere politieke ontwikkelingen kunnen nog voor veel veranderingen zorgen. 

Hiermee blijven de oorspronkelijke deadlines van kracht. 

  • Per 1 juli 2024 dienen alle stallen ouder dan 15 jaar (of 20 jaar bij rundveestallen) te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in bijlage 2 van de provinciale Verordening. Dat betekent dat de stallen dan feitelijk moeten zijn aangepast – lees emissiearm zijn gemaakt - en de benodigde toestemmingen (melding Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning milieu en Natuurbeschermingsvergunning) zijn verleend. 

  • Vóór 1 oktober 2023 dient daarvoor de vergunningsaanvraag Wet Natuurbescherming te zijn ingediend, en bij het ontbreken van een WNB-vergunningplicht de milieuaanvraag of -melding. 

Het belang van deze deadlines is dus sterk afhankelijk van uw specifieke situatie en bedrijf. 

Wat kan Van Dun & Van Gerwen voor u doen? 
Ook wij kunnen de toekomst niet voorspellen. We weten niet of er uitstel komt, de bestuurlijke koers verandert of dat het huidige beleid gehandhaafd blijft. De keuze om op veilig te spelen en de aanvraag tijdig in te dienen of af te wachten op beleidswijzigingen is natuurlijk volledig aan u. Wij adviseren u echter wel het nodige te doen, zodat bij handhaving van de deadlines u geen verwijt kan worden gemaakt.  

Maak uw keuze 
Uiteraard is het aan u of u wel of geen keuze maakt om uw aanvraag in te dienen. Wanneer u wel kiest voor het indienen van een aanvraag dan verzorgen wij dit graag voor u. Dit doen wij zorgvuldig en zo compact en praktisch mogelijk gezien de huidige situatie en onzekerheden. U kunt ook doorgeven of u kiest om te wachten. Op het formulier kunt u aangeven wat u wilt doen:  

‘Ja’, als u wilt dat wij de aanvraag voor de vereiste stalaanpassingen voorbereiden en wij deze voor 1 oktober kunnen indienen. Bij het kiezen van in gang zetten, nemen wij contact met u op (tenzij bij uw dossier voor ons al duidelijk is hoe we zaken voor u oppakken).  

Of 

Nee’, als u wilt dat we niets doen en u wilt afwachten. Voorlopig hoeft Van Dun & Van Gerwen voor deze stalaanpassingen niets voor mij op te pakken, als ik daarin van gedachte verander neem ik contact op met mijn vaste contactpersoon bij Van Dun & Van Gerwen. Eventuele consequenties met betrekking tot de deadlines zijn mijn eigen verantwoordelijkheid.  

Heeft u al een bestaande klantrelatie met Van Dun & Van Gerwen dan, stellen wij het op prijs wanneer u, ongeacht uw keuze, aan ons doorgeeft welke keuze u maakt. Dit kan heel gemakkelijk via het formulier of neem contact met ons op via telefoonnummer 0486 – 450 160. 

Nieuws overzicht