Dit doen wij

Van Dun & Van Gerwen draagt bij aan innovatie in kalverhouderij

Geplaatst: 12-02-2021

De kalversector heeft samen met de provincie en het bedrijfsleven, waaronder Van Dun & Van Gerwen, een onderzoek naar emissiearme stalsystemen opgezet. De eerste resultaten zijn positief.

Met de komst van de interim verordening stikstof (later de IOV) kwamen er eind 2017 veel vragen bij ons binnen over het aanpassen van bestaande kalverstallen met groenlabel systemen, zoals toegepast bij varkensstallen.

Naar aanleiding hiervan is onze adviseur Rob Somers samen met diverse vleeskalverhouders opgetrokken om bij de provincie draagvlak te krijgen voor de ontwikkeling van emissiereductie zonder toepassing van luchtwassers.

Na de eerste contacten met de provincie Noord-Brabant is er een werkgroep gecreëerd en contact gezocht met andere partijen. Vervolgens is de kalversector, samen met het bedrijfsleven en de provincie Noord-Brabant, in 2018 een onderzoek naar emissiearme stalsystemen gestart op een vleeskalverbedrijf in Someren.

 

Onderzochte maatregelen

De eerste fase van het onderzoek richtte zich onder andere op maatregelen die in de mestkelder getroffen kunnen worden. Daarnaast zijn diverse emissie-reducerende vloeren onderzocht. Dit gebeurde zowel in het laboratorium van Meet-ID als op het praktijkbedrijf in Someren.

Omdat het grootste deel van de emissie uit de mestkelder komt, blijken keldermaatregelen het meest effectief. Maar ook een goed doorlatende roostervloer kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verminderen van de ammoniakuitstoot.

 

Rav-lijst

De tweede fase van het onderzoek loopt nog tot en met mei 2021. De meest perspectiefvolle systemen zijn geoptimaliseerd en worden onderworpen aan validatiemetingen. Als de resultaten van deze metingen voldoen aan de eisen van de provincie Noord-Brabant kunnen de systemen opgenomen worden op de Rav-lijst. De volgende stap is opschaling naar bedrijfsniveau.

De onderzoekers hopen de stalsystemen in 2025 op de markt te kunnen hebben.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek of de gevolgen van de IOV voor uw vleeskalverbedrijf? Neem dan contact op met Rob Somers via 0486-450160 of robsomers@vandun-vangerwen.nl.

 

Nieuws overzicht