Dit doen wij

Blog: Stoppen is ook ondernemen!

Geplaatst: 26-04-2023

Blog door: 
Simone Baijens, adviseur vastgoed & grondzaken - Rentmeester
Manita van Gerwen, adviseur ruimtelijke ordening en milieu

De steeds maar weer uitgestelde omstreden Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) kan ieder moment gepubliceerd worden. En dat geeft stof tot nadenken bij veel veehouders en vooral bij de mogelijke piekbelasters. Ons advies, wacht niet af maar denk na over je toekomst. Want stoppen is ook ondernemen.

Waarschijnlijk is het wel eens door je hoofd gegaan, wat wil ik met mijn bedrijf? Hoe ziet de toekomst eruit? Heb je wel of geen opvolger en wat dan? Of misschien heb je er niet over nagedacht en wil je er ook helemaal niet over nadenken. Want stoppen met het bedrijf waar je al je hele leven bijna dag en nacht mee bezig bent, is niet makkelijk. Het heeft een enorme impact op jezelf en op je gezin. Toch lijkt in veel gevallen een volgende stap onvermijdelijk. Nadenken en onderzoeken over de mogelijkheden van het maken van deze stap, geeft een stuk rust. Op het moment dat het daar is en je keuze moet maken, is je beeld een stuk helderder.

Indicatieve berekeningen zijn verleidelijk
Op dit moment is nog niet bekend welke bedrijven voor een beëindigingsregeling in aanmerking komen. Welk bedrag je precies met een beëindigingsregeling tot je beschikking hebt is op dit moment ook onduidelijk. Er zijn partijen die een indicatieve berekening maken, waarmee de totale of gemiddelde stikstofdepositie van een bedrijf in beeld wordt gebracht. Maar dit biedt absoluut geen garanties. Sterker nog: misschien reken je met bedragen die later helemaal niet kloppen, of kom je niet in aanmerking voor een beëindigingsregeling. Wel vinden wij dat je moet blijven nadenken over de toekomst van je bedrijf, en de kansen en bedreigingen waar je als ondernemer mee te maken krijgt.  

Wat dan wel?
Want wat zou je dan wel kunnen doen? Wij adviseren onze klanten om na te denken over de toekomst van een bedrijf nadat de veehouderij is beëindigd. Wat blijft er achter nadat stallen zijn gesloopt? Is een locatie geschikt voor andere activiteiten? Wat wil jij als ondernemers en wat wil je gezin? Welke herbestemmingen zijn mogelijk? Wij kunnen je helpen door bijvoorbeeld een locatiescan uit te voeren, een principeverzoek bij de gemeente in te dienen of helpen bij de planvorming over je locatie.

Onze ervaring, met bijvoorbeeld de Saneringsregeling Varkenshouderij eerste Stoppersregeling, is dat je als ondernemer de tijd voor dit proces moet nemen. Als de regeling wordt opengesteld, en er moeten dan nog zaken worden uitgezocht, dan is de tijd hiervoor vaak te beperkt.

Neem contact met ons op
Inmiddels heeft de minister laten weten dat de regeling opnieuw wordt uitgesteld, omdat de Europese Commissie nog geen goedkeuring heeft gegeven. Beweerd wordt, dat de regeling eind mei wordt opengesteld, maar de kans is groot dat dit nog later wordt. We houden u hiervan op de hoogte.

We helpen u graag om vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de regelingen de mogelijkheden van ontwikkelen, stoppen of transformeren met u te verkennen. Neemt u hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon, vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar Simone Baijens of Manita van Gerwen. Bellen mag uiteraard ook op 013 - 519 94 58.

Nieuws overzicht