Dit doen wij

Wijziging Maatlat Duurzame Veehouderij per 1 januari 2021

Geplaatst: 06-10-2020

Per 1 januari 2021 wordt het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) op enkele onderdelen gewijzigd. Heeft u uitbreidingsplannen? Dan kan het wenselijk zijn om vóór 1 januari een (concept)aanvraag in te dienen.

Een MDV-stal is een stal die voldoet aan een aantal duurzaamheidseisen vanuit de overheid. Stallen met het MDV-certificaat kunnen gebruik maken van fiscale regelingen zoals Vamil en MIA. Voor melkvee kan tevens gebruik worden gemaakt van de Regeling groenprojecten.  

 

Wijzigingen

De wijzigingen in het certificatieschema houden onder andere het volgende in;

Dierenwelzijn

Bij drie diercategorieën wordt een extra maatregel verplicht gesteld. Het gaat hierbij om:

  • Minimale leefoppervlakte van vleesvarkens wordt verhoogd van 1,0 m2 naar 1,1 m2;
  • Minimale loopruimte van 4 m2 per stuk melkvee (exclusief de ligbox);
  • Minimale leefoppervlakte voor vleeskalveren van 2,0 m2.

Herziening Klimaatlat melkveestallen

Voor melkveestallen worden een aantal nieuwe maatregelen aan de klimaatmaatlat toegevoegd en worden een aantal bestaande maatregelen gewijzigd.

Verrijkingsmateriaal varkensstallen

Bij de MDV voor varkens zijn een aantal (minimale) criteria opgenomen voor verrijkings- en afleidingsmateriaal. Om verrijkingsmaterialen te stimuleren die voldoen aan de belangrijkste behoeften van het varken, wordt dit thema tevens op een aantal onderdelen aangepast.

Tegenstrijdige maatregelen

In de MDV kunnen op verschillende onderdelen (thema’s) punten worden gescoord. Een aantal punten waren tegenstrijdig binnen het ene thema ten opzichte van het andere thema. Een aantal van deze punten zijn aangepast, met name op de score voor het energieverbruik bij een aantal fijnstof- en ammoniak-reducerende technieken.

 

Uitbreidingsplannen?

Met name voor veehouders met uitbreidingplannen kan het wenselijk zijn om vóór 1 januari 2021 een alvast een (concept)aanvraag in te dienen voor een MDV-certificaat, om zo nog gebruik te kunnen maken van een aantal regelingen.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl. 

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht