Dit doen wij

Maatlat Schoon Erf

Geplaatst: 12-07-2019

De Maatlat Schoon Erf richt zich op het beperken van emissie van boerenerven. Onlangs is de tweede versie van het toetsinstrument Maatlat Schoon Erf in gebruik genomen. Voldoet een agrarisch ondernemer hieraan, dan komen de benodigde investeringen in aanmerking voor fiscaal voordeel.

Sinds 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hiermee wil men investeringen stimuleren die emissies op het erf voorkomen. Dit kunnen emissies uit bijvoorbeeld mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer zijn. Voor veel bedrijven betekent deelname aan de vrijwillige Maatlat Schoon Erf een flinke investering. Deze investeringen zijn echter fiscaal gunstig te verrekenen via de MIA/Vamil-regeling als men voldoet aan de eisen van de Maatlat. 

 

Kosten

Wat het kost om te voldoen aan de maatlat, hangt vooral af van de huidige bedrijfssituatie. Veebedrijven met alleen een betonnen verharding voor het ruwvoer en de vaste mest zullen bijvoorbeeld een grotere investering moeten doen dan bedrijven met sleufsilo’s. Dit omdat de Maatlat wanden rondom deze verharding eist. Ook moet de afvoer van restsappen en hemelwater geregeld worden via een duoafvoer. Bij akkerbouwers gaan vaak de meeste kosten zitten in de aanleg van een spuitplaats met zuivering.

 

Aanvragen certificaat 

Aanvragen van een certificaat kan via de website Agriwijzer. Agrariërs ontvangen een tijdelijk certificaat voor het ontwerp, dat binnen twee jaar gerealiseerd moet worden. Nadat de aanpassing gereed en gekeurd is ontvangt men het definitieve certificaat. 

 

 

Meer informatie

De voorwaarden en criteria voor de Maatlat Schoon Erf vindt u op hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rud van Herk of Ruud Jansen via 013 5199458 of info@vandunadvies.nl.   

 

 

Nieuws overzicht