Dit doen wij

Aanplant nieuwe bossen volledig vergoed

Geplaatst: 16-06-2022

De provincie Noord-Brabant stelt 10 miljoen euro beschikbaar in een nieuwe subsidieregeling om aanplant van nieuwe bossen te stimuleren.

Het bijzondere aan de regeling ‘Boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant’ is dat de vergoedingen zeer ruim zijn. In tegenstelling tot de andere regelingen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), waarbij slechts percentages van waardedaling en inrichting voor vergoeding in aanmerking komen, worden vanuit deze regeling álle kosten gefinancierd om een perceel om te zetten naar een nieuw natuurbos. Mocht u plannen hebben om een eigen bos te stichten, dan wordt dit nu financieel erg aantrekkelijk gemaakt.

Binnen de nieuwe subsidieregeling worden projecten gesubsidieerd die gericht zijn op het inrichten van natuurbos buiten het bestaande Natuurnetwerk Brabant (NNB).

De subsidie dekt de volgende kosten:

  • 100% van de afwaardering van de grond (waardedaling);
  • 100% van de inrichtingskosten (tot maximaal € 15.000,- per ha);
  • Advieskosten.

 

Vragen over de regeling?

De regeling ‘Boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant’ is sinds eind mei opengesteld. Gezien de ruime vergoeding verwachten we veel animo.

Wilt u als particulier of bedrijf uw voornemen om nieuwe natuur te realiseren waarmaken? Onze rentmeesters en taxateurs staan klaar om u te begeleiden in dit traject. Neem bij vragen of interesse gerust vrijblijvend contact met ons op via info@verschelvandun.nl of 013-3031876.

 

Nieuws overzicht