Dit doen wij

Vergunningverlening wet Natuurbescherming ligt stil

Geplaatst: 19-01-2023

Momenteel is door Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant besloten om vergunningverlening rondom de Wet natuurbescherming voor veehouderijen tijdelijk op te schorten. De reden hiertoe is dat er discussie is ontstaan over het gebruik van de emissiefactoren voor stalsystemen zoals deze momenteel in de milieuwetgeving is opgenomen.

In enkele uitspraken die betrekking hebben op emissiearme roostervloeren bij rundveestallen is geconcludeerd dat onvoldoende is aangetoond dat de opgegeven emissiefactor daadwerkelijk wordt behaald. In het kader van vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming dient zekerheid te worden verkregen over de werkelijke emissie na toepassing van het emissiearme huisvestingsysteem. Zonder deze zekerheid kan een vergunning niet worden verleend. De minister heeft aangegeven dat zij medio 2023 met een nadere toelichting komt die meer duidelijkheid geeft over het gebruik van de emissiefactoren. Hierbij is aangegeven dat dit niet enkel geldt voor emissiearme roostervloeren bij rundvee maar ook voor stalsystemen bij andere veehouderijen.

Om deze reden is door GS besloten om voorlopig geen vergunningen voor bedrijfsontwikkeling van veehouderijen te verlenen.

Dit besluit heeft ook mogelijke gevolgen voor milieu-vergunnningverlening bij gemeenten. De Brabantse omgevingsdiensten geven in hun advies aan gemeenten aan om geen vergunningen te verlenen op het moment dat er in een aanvraag iets speelt met stikstof, gelet op bovenstaande. De adviseurs van Van Dun Advies blijven echter in gesprek met de omgevingsdiensten en de gemeente om vergunningen verleend te krijgen. Zeker als de impact van stikstof nihil is.

Neem contact met ons op om uw situatie en mogelijkheden te bespreken. 

Nieuws overzicht