Dit doen wij

Wat kost het beleid van Provincie Noord-Brabant u?

Geplaatst: 29-05-2018

De gewijzigde Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant zorgt ervoor dat veehouders op korte termijn ingrijpende keuzes moeten maken. Welke investeringen moet ik doen om te kunnen voldoen aan de eisen? Zijn deze investeringen praktisch en financieel haalbaar? Hoeveel tijd heb ik nog? Voor welke (bedrijfs-)activiteiten is mijn locatie nog meer geschikt?

In verband met de gewijzigde Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant moeten veehouders hun bestaande huisvestingsystemen op 1 januari 2022 aangepast hebben aan de maximale ammoniakemissie-eisen. Voor deelnemers aan de stoppersmaatregel geldt deze eis vanaf 1 januari 2020.  Het komt er op neer dat vanaf 2020 alle stallen ouder dan 15 jaar (20 jaar voor rundveestallen) aangepast moeten worden aan de dan geldende maximale emissie-eis. Voldoet u nu al aan het Besluit emissiearme huisvesting dan mag u dit onder voorwaarden uitstellen tot 1 januari 2022. De emissie-eisen worden stapsgewijs strenger richting 2028.

Vergunningaanvragen voor de aanpassingen moeten uiterlijk op 1 januari 2020 ingediend zijn. U heeft dan tot 2022 de tijd om de veranderingen te realiseren. De voorbereidingen hiervoor zult u komend jaar al moeten starten. Er worden dus op korte termijn fikse investeringen gevraagd.

 

Investeringsberekening

Naast wat en wanneer, is het belangrijk dat u weet wat dit u allemaal gaat kosten. Onze adviseurs maken inzichtelijk welke maatregelen u moet nemen om aan de eisen te voldoen. Tevens kunnen zij een kostenberekening maken van de benodigde investeringen. In deze berekening worden onder andere emissiearme-systemen en benodigde bouwkundige voorzieningen meegenomen.


Meer informatie

Benieuwd wat u de komende jaren allemaal te wachten staat? Neem dan contact op met uw adviseur voor een investeringsberekening voor uw bedrijf, via info@vandunadvies.nl of 013-5199458.

 

Nieuws overzicht