Dit doen wij

Regeling ammoniak en veehouderij gewijzigd

Geplaatst: 20-12-2019

Dinsdag 17 december is door de minister een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij bekend gemaakt. In deze regeling zijn de emissiefactoren van ammoniak voor verschillende diercategorieën en stalsystemen opgenomen.

Deze wijzigingen treden vanaf 1 januari 2020 in werking. De volgende wijzigingen worden opgenomen in de regeling:

Melkrundvee:

  • Voor de Ecovloer (BWL 2010.34) wordt de emissiefactor verlaagd van 7 naar 6 kg NH3 per dierplaats
  • De beschrijving van de Swaans G6 vloer (BWL 2013.04) wordt gewijzigd waardoor de bovenzijde van de vloerelementen ook mag worden uitgevoerd met rubber
  • De DairyWelfareFloor (BWL 2017.06) heeft een definitieve emissiefactor gekregen van 8,0 kg NH3 per dierplaats. Dit huisvestingsysteem kan niet worden toegepast in stallen in Noord-Brabant vanwege de strengere emissie-eisen uit de Interim Omgevingsverordening

Varkens:

  • Voor varkens is er een nieuw emissiearm huisvestingsysteem opgenomen. Dit systeem bestaat uit het gecombineerd toepassen van bestaande systemen met een verkleind mestoppervlak, verdunnen van mest met water, dagontmesting en metalen driekantrooster. Bij vleesvarkens en guste en dragende zeugen moet de mest ook worden gekoeld. Dit systeem heeft een beoogde ammoniakreductie van 65- 75% (afhankelijk van diercategorie)
  • Bij vleesvarkens is en nieuwe variant opgenomen voor koeldeksystemen met een kleiner mestoppervlak. Deze systemen zijn opgenomen onder BWL 2001.25 en BWL 2019.05.

Pluimvee:

  • De systeembeschrijving voor warmteheaters met ventilatoren is gewijzigd (BWL 2009.14). De schacht aan de bovenzijde van de heater wordt niet meer verplicht gesteld
  • Voor kalkoenen en vleeskuikenouderdieren in opfok zijn nu verschillende systemen toepasbaar gesteld bij de aanwezigheid van een uitloop
  • In de systeembeschrijving van de warmtewisselaars voor ammoniakreductie is een nieuw type systeem opgenomen (bestaande uit een compacte variant van een warmtewisselaar met filtering van fijnstof)

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

 

Nieuws overzicht