Dit doen wij

Subsidieregeling verduurzaming stallen

Geplaatst: 01-04-2020

De subsidieregeling voor innovatie en ontwikkeling van brongerichte verduurzaming van stallen wordt binnenkort opengesteld door het ministerie van LNV. De regeling biedt ruimte voor brongerichte verduurzaming van stallen en emissie-reducerende managementmaatregelen, in zowel bestaande als nieuwe stallen.

Er wordt in totaal 172 miljoen euro uitgetrokken, verdeeld over tien jaar en twee openstellingen per jaar. Dit bedrag wordt opgedeeld in een innovatiemodule en een investeringsmodule.

 

Innovatiemodule

De eerste subsidiemodule richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen. Denk hierbij aan innovaties voor het snel scheiden van mest en urine of aangepast veevoer dat voor vermindering van uitstoot zorgt. De openstelling van deze module wordt medio april verwacht. Om innovatie te versnellen wordt ook de regelgeving rondom het uitvoeren van metingen en het nabouwen van systemen door andere fabrikanten aangepast.

 

Investeringsmodule

De tweede module moet de toepassing van bewezen brongerichte emissie-reducerende technieken stimuleren. Hieronder valt mogelijk de toepassing van emissiearme vloeren en het gescheiden opvangen van mest en urine. Als aanvulling op de bronmaatregelen worden innovatieve end-of-pipe technieken zoals luchtwassers aangemoedigd. De openstelling voor deze tweede module wordt in de zomer van 2020 verwacht.

 

Natura 2000

Naast de steun voor het verduurzamen van bestaande en nieuwe bedrijven komt er ook geld beschikbaar om agrariërs nabij Natura 2000-gebieden te helpen bij het extensiveren, verplaatsen of stoppen van hun bedrijf. Deze maatregelen worden door de provincies geregisseerd.

 

Meer informatie

Benieuwd wat de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf zijn? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht