Dit doen wij

Verplaatsing varkenshouderij te Made

In 2007 zijn wij gestart met het verplaatsingsproces van een bestaande varkenshouderij aan de rand van de bebouwde kom naar deze nieuwe locatie.

Na een uitgebreid traject waarin de benodigde bouw-, milieu- en aanlegvergunningen zijn verzorgd, zijn de bouwwerkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Dit eerste deel is gerealiseerd in 2012.

Kort na de realisatie is het bouwvlak vergroot, om het bedrijf te kunnen uitbreiden met vleesvarkens. Ook hiervoor zijn door ons de benodigde omgevingsvergunningen en vergunning Wet Natuurbescherming verzorgd, waarbij gebruik is gemaakt van externe saldering. Ook deze bouwwerkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd en in 2019 afgerond.

Dit alles heeft geleid tot een moderne varkenshouderij, waarbij de dragende en kraamzeugen in één gebouw zijn gehuisvest. Met het oog op hygiëne en diergezondheid zijn de gespeende biggen in een losse stal gehuisvest, evenals de vleesvarkens. Het emissiearme bedrijf voldoet aan de jongste eisen en inzichten qua stikstofuitstoot, dierwelzijn, energieverbruik en Smart Farming.

 

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs

Mat Lavrijsen

Adviseur ruimtelijke ordening en milieu

013 519 94 58
06 51 68 42 62