Dit doen wij

Geitenstal te Drunen

Een uitbreiding van een geitenhouderij in de nabijheid van het Natura-2000 gebied de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen; dat vraagt om creativiteit. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door een proefstalstatus aan te vragen, met toepassing van luchtwassers. De impact van het bedrijf op het gebied van geur, ammoniak, fijnstof en stikstof is hierdoor niet nadelig veranderd door de uitbreiding. De gebruikte techniek is later voor de volledige geitenhouderij opgenomen in de RAV (Regeling Ammoniak en Veehouderij).

Middels een planologische procedure is het bouwvlak vergroot. Hiermee is, naast de uitbreiding van de stallen, ruimte voor een loods, vaste mestopslag en ruwvoeropslagen gecreëerd.

Door het grote staloppervlak en de vele lichtinval is voor zowel de geiten als de geitenhouder een uiterst aangename ruimte ontstaan. Het bedrijf is passend in een gebied waar landbouw, recreatie en natuur hand in hand gaan en daarmee een mooi voorbeeld van de integratie van een moderne geitenhouderij in het Brabantse landschap.

 

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs

Fonny van de Heijning

Directeur

013 519 94 58
06 22 95 80 38