Dit doen wij

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 21-01-2019

Hier vindt u een actueel overzicht van ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers in het betreffende gebied. Komt uw locatie qua gebruik en gebouwen nog overeen met het bestemmingsplan? Of bent u voornemens uw bedrijfsactiviteiten te vergroten, te verbreden of te staken? Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over het bestemmingsplan en uw vergunningen.

 

Omschrijving

Status

Termijn

Gemeente Tilburg, BP parapluplan agrarische bedrijven Ontwerp ter inzage 14-01-2019 t/m 25-02-219
Gemeente Someren, Veegplan VI 2018 Vastgesteld ter inzage 01-02-2019 t/m 07-03-2019
Gemeente Best, BP Buitengebied 2019 Voorontwerp ter inzage 06-02-2019 t/m 19-03-2019

 

Voor deze informatie worden de volgende bronnen geraadpleegd; www.ruimtelijkeplannen.nl, www.nieuweplannen.nl, www.staatscourant.nl en diverse gemeentelijke websites.

 

Nieuws overzicht