Dit doen wij

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 12-02-2018

Hier vindt u een actueel overzicht van ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers in het betreffende gebied. Komt uw locatie qua gebruik en gebouwen nog overeen met het bestemmingsplan? Of bent u voornemens uw bedrijfsactiviteiten te vergroten, te verbreden of te staken? Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over het bestemmingsplan en uw vergunningen.

 

Omschrijving

Status

Termijn

BP buitengebied Noord Bergen op Zoom, 1e herziening Ontwerp ter inzage 31-01-2018 t/m 13-03-2018
BP buitengebied Someren, Parapluplan NAF-beleid (niet agrarische functies) Ontwerp ter inzage 03-02-2018 t/m 16-03-2018
BP buitengebied Steenbergen, 1e herziening Ontwerp ter inzage 08-02-2018 t/m 21-03-2018
BP buitengebied Dinteloord en Prinsenland, 1e herziening Ontwerp ter inzage 08-02-2018 t/m 21-03-2018
BP buitengebied Deurne, 3e herziening Vastgesteld ter inzage 09-02-2018 t/m 22-03-2018
Omgevingsvisie Reusel-De Mierden Ontwerp ter inzage 13-02-2018 t/m 26-03-2018
BP buitengebied Nuenen Ontwerp ter inzage 16-02-2018 t/m 29-03-2018

 

Voor deze informatie worden de volgende bronnen geraadpleegd; www.ruimtelijkeplannen.nl, www.nieuweplannen.nl, www.staatscourant.nl en diverse gemeentelijke websites.

 

Nieuws overzicht