Dit doen wij

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 04-06-2018

Hier vindt u een actueel overzicht van ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers in het betreffende gebied. Komt uw locatie qua gebruik en gebouwen nog overeen met het bestemmingsplan? Of bent u voornemens uw bedrijfsactiviteiten te vergroten, te verbreden of te staken? Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over het bestemmingsplan en uw vergunningen.

 

Omschrijving

Status

Termijn

BP buitengebied Heeze-Leende, gewijzigd Vastgesteld ter inzage 26-04-2018 t/m 06-06-2018
BP buitengebied Eersel + plan MER, gewijzigd Vastgesteld ter inzage 26-04-2018 t/m 06-06-2018
Provincie Noord-Brabant, Brabantse omgevingsvisie Ontwerp ter inzage 01-05-2018 t/m 30-06-2018
Provincie Zuid-Holland, wijziging Waterverordening Rijnland en Verordening ruimte 2014 Ontwerp ter inzage 29-05-2018 t/m 09-07-2018
Provincie Noord-Brabant, inpassingsplan N279 Veghel-Asten Ontwerp ter inzage 29-05-2018 t/m 09-07-2018
BP buitengebied Son en Breugel Ontwerp ter inzage 07-06-2018 t/m 18-07-2018

 

Voor deze informatie worden de volgende bronnen geraadpleegd; www.ruimtelijkeplannen.nl, www.nieuweplannen.nl, www.staatscourant.nl en diverse gemeentelijke websites.

 

Nieuws overzicht