Dit doen wij

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 11-11-2019

Hier vindt u een actueel overzicht van ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Wordt er een bestemmingsplan gewijzigd in uw gemeente? Kijk dan even na of uw belangen hier wel goed in opgenomen zijn. Wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor zowel particulieren als ondernemers in het betreffende gebied.

Komt uw locatie qua gebruik en gebouwen nog overeen met het bestemmingsplan? Of bent u voornemens uw bedrijfsactiviteiten te vergroten, te verbreden of te staken? Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over het bestemmingsplan en uw vergunningen.

 

Omschrijving

Status

Termijn

Gemeente Rucphen, BP Buitengebied 2020 Voorontwerp ter inzage 10-10-2019 t/m 20-11-2019
Gemeente Haaren, BP Buitengebied herziening 2020 Voorontwerp ter inzage 01-11-2019 t/m 12-12-2019
Provincie Noord-Brabant, Interim omgevingsverordening Vastgesteld ter inzage 05-11-2019 gepubliceerd
Gemeente Woensdrecht, BP Buitengebied, herziening 2019 Voorontwerp ter inzage 14-11-2019 - 25-12-2019

 

Voor deze informatie worden de volgende bronnen geraadpleegd; www.ruimtelijkeplannen.nl, www.nieuweplannen.nl, www.staatscourant.nl en diverse gemeentelijke websites.

 

Nieuws overzicht