Dit doen wij

Woningsplitsing en ruimte-voor-ruimte

Voor een locatie te Wintelre hebben wij een bestemmingsplan opgesteld en begeleid en het creëren van de ruimte-voor-ruimte titel begeleid. Het bestaande agrarische bedrijf is daar beëindigd, de bestaande cultuurhistorisch waardevolle woonboerderij wordt gesplitst en er wordt één ruimte voor ruimte woning mogelijk gemaakt.

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs