Dit doen wij

Herontwikkeling twee locaties aardbeienkwekerij

De eigenaar van deze locaties exploiteert een tuinbouwbedrijf gericht op aardbeienteelt. Het bedrijf is gevestigd op twee locaties in gemeente Reusel- De Mierden. Om de bedrijfsvoering te optimaliseren wil de eigenaar de glasteelt in Reusel uitbreiden en de kassen in Hulsel slopen.

In Reusel wordt 21.100 m2 glasopstand en een waterbassin gerealiseerd. Deze worden robuust landschappelijk ingepast. Daarnaast wordt het Hoevensch Loopje verlegd om de inrichting van Natuur Netwerk Brabant mogelijk te maken.

De locatie in Hulsel blijft onderdeel van het bedrijf, maar wordt herbestemd t.b.v. het kweken van aardbeitrayplanten. De trayvelden worden landschappelijk ingepast, zo ontstaat een win-win situatie met het waterschap.

Hiervoor hebben wij het principeverzoek, bestemmingsplan (postzegelplan) en landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Het resultaat van een langlopend proces waarin sinds 2009 uitvoerig overleg is gevoerd tussen initiatiefnemer, waterschap en gemeente.

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs

Martijn Gerards

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (transitie, niet-agrarisch)

0493 745 015
06 309 962 62
Mat Lavrijsen

Adviseur huisvesting, ruimtelijke ordening en milieu

013 519 94 58
06 51 68 42 62