Dit doen wij

Rosé-kalverenstal te Ulicoten

Een efficiënt ontworpen stal voor het huisvesten van circa 800 rosé-vleeskalveren. Bij het ontwerp van de stal is goed geluisterd naar de klantspecifieke eisen van het gebouw. Er is een overzichtelijke, ruim opgezette stal ontworpen, voor een fris en gezond klimaat voor de dieren. De stal is volledig onderkelderd voor een ruime mestopslag-capaciteit. Vanuit estetisch oogpunt zijn in de voorgevel 2 dakvlakken ontworpen en zijn verschillende gevelmaterialen toegepast. Mede door het veelvuldig gebruik van prefab materialen en repetitie is een korte bouwtijd bewerkstelligd.

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs

Mat Lavrijsen

Adviseur ruimtelijke ordening en milieu

013 519 94 58
06 51 68 42 62