Dit doen wij

Paardenhouderij met Bed & Breakfast te Hooge Mierde

De nieuwe eigenaren van deze locatie wilden de bestaande paardenhouderij voortzetten en daarbij een Bed & Breakfast, in de vorm van een ‘Horse & Bed’, gaan exploiteren. Daarnaast moest een bestaande rijbak, die buiten het bestemmingsvlak lag, behouden blijven.

Hiervoor hebben wij het principeverzoek, bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is op 12 maart 2019 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk.

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs

Martijn Gerards

Adviseur ruimtelijke ordening, stedebouw en landschap (transitie, niet-agrarisch)

0493 745 015
06 309 962 62