Dit doen wij

Scharrelpluimveestal te St. Anthonis

Op het dit bedrijf in St. Anthonis worden, na de nieuwbouw van een tweede stal, 52.900 scharrelkuikens gehouden.

In de nieuwe stal is een stuwbak bij de eindventilatoren geplaatst, zodat de lucht op vier meter hoogte wordt uitgestoten en voldaan wordt aan de normen van geuremissie. Tevens is de stal uitgerust met een daglichtvoorziening.


De scharrelvleeskuikens komen als ééndagskuiken in de stal en blijven daar tot 8 weken oud. Scharrelvleeskuikens groeien traag en de bezetting in de stal is 11 dieren per m². Het antibioticagebruik is vrijwel nihil. Op de bodem van de stal liggen houtkrullen. De kuikens mogen op de leeftijd van drie weken de overdekte uitloop buiten.

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs

Peter Monster

Directeur

013 519 94 58
06 53 57 41 85