Dit doen wij

Pluimveestal te Reusel

Nieuwe stal voor vleeskuikenouderdieren in opfok op een voormalig vleesveebedrijf. Een bestaande stierenstal is gesloopt en op deze plaats is een nieuwe stal voor 25000 opfokhennen verrezen. De stal is voorzien van mixluchtventilatie, waarmee het strooisel wordt gedroogd met een aangenamer leefklimaat en een lagere ammoniakemissie tot gevolg. De stal is voorzien van wolkengrijze golfplaten.

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs

Chris van der Heijden

Directeur

013 519 94 58
06 21 54 62 21