Dit doen wij

Patiostal te Poortvliet

In Poortvliet is een nieuwe Patiostal voor 150.000 vleeskuikens gerealiseerd. Een unieke stal waar de kuikens geboren worden in de stal en meteen toegang hebben tot voer en drinken.

De vier systeemrijen waar de kuikens in verblijven, zijn 107 meter lang, 2,34 meter breed en zes verdiepingen hoog. Wat neerkomt op 5800 vierkante meter leefruimte. Door in etages te werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte.

Het grote verschil met een traditionele stal is dat de kuikens drie dagen na aankomst zelfstandig uit het ei kruipen. Daarmee vervalt het transport van een eendagskuiken, wat het welzijn van de kuikens enorm ten goede komt. De kans op ziektes daalt enorm, waardoor antibioticavrij gewerkt kan worden. En dat is een enorme stap voorwaarts in de pluimveesector.

De kuikens hebben, nadat ze uit het ei zijn gekropen, meteen toegang hebben tot warm strooisel, voer en water.

 

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs

Peter Monster

Directeur

013 519 94 58
06 53 57 41 85