Dit doen wij

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren

Geplaatst: 20-02-2018

Op 3 februari jongstleden heeft de gemeente Someren het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan NAF-beleid’ ter inzage gelegd. In dit plan wordt het beleid rondom niet-agrarische functies in het buitengebied van Someren vastgelegd. Wij brengen de belangrijkste wijzigingen onder uw aandacht.

 

Doel van het plan

Door de vaststelling van het beleid ‘Niet-agrarische functies in het buitengebied’ (NAF) ontstaan er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied.  Om er voor te zorgen dat, met een eenvoudige procedure, gebruik gemaakt kan worden van deze ontwikkelingsmogelijkheden, wordt het beleid vastgelegd in een bestemmingsplan.

Voor ‘Deelgebied 1’ (het zuidelijkste gedeelte van de gemeente Someren) is het NAF-beleid vorig jaar al vastgelegd in een apart bestemmingsplan. Om er voor te zorgen dat ook in andere delen van het buitengebied gebruik gemaakt kan worden van het NAF-beleid, is dit parapluplan opgesteld.

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om niet-agrarische bedrijven in het buitengebied te vestigen. Ook kan de maximale inhoud van een woning uitgebreid worden van 750 m3 naar 900 m3. Voor elke m3 extra woninginhoud dienen dan elders in Someren vierkante meters bebouwing gesloopt te worden. Bijgebouwen kunnen ook op deze manier vergroot worden van maximaal 100 m2 naar maximaal 250 m2 (maximaal 350 m2 als er sprake is van een bedrijf aan huis).

Ook wordt met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt dat bij agrarisch (verwante) bedrijven en een aantal niet-agrarische bedrijven de bebouwing gebruikt kan worden voor het bouwen van carnavalswagens. Daarnaast worden regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten opgenomen.

  

Gevolgen

De gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor de ontwikkeling van uw locatie(s) kunnen groot zijn, controleer het plan dan ook goed. Het is belangrijk dat de bestaande rechten van uw locatie goed zijn overgenomen en, indien u ontwikkelingsplannen heeft, deze nog mogelijk zijn binnen de nieuwe regels. Het is met name belangrijk om na te gaan of uw locatie over de juiste bestemming, bouwvlak en aanduidingen beschikt.

 

Verdere procedure

Tegen dit ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 16 maart 2018 een zienswijze worden ingediend.

De stukken van het nieuwe bestemmingsplan zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Meer informatie

Wij kunnen voor u controleren over welke bestemming, bouwvlak of aanduidingen uw locatie in het nieuwe bestemmingsplan beschikt. Indien nodig kunnen wij ook een zienswijze voor u opstellen en indienen.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs via telefoonnummer 0493-745015 of info@vandunadvies.nl.

 

Nieuws overzicht