Dit doen wij

Is uw beregeningsvergunning ook vervallen?

Geplaatst: 26-03-2018

U bent druk doende met de voorbereidingen op het aankomend teeltseizoen. Bemesten, het bestellen van zaai- en pootgoed, etc. Maar heeft u ook al over de beregening nagedacht?

De meesten van u zullen er nog niet bij stilstaan in deze tijd van het jaar, maar 2018 wordt een belangrijk jaar als het gaat om beregening. Wanneer u eigenaar bent van een vergunde beregeningsput buiten de beschermde gebieden in de provincie Noord-Brabant, dan is deze vergunning per 1 januari 2018 automatisch komen te vervallen en mag u geen gebruik meer maken van de betreffende beregeningsput!

U moet een bedrijfswaterplan opstellen en een nieuwe melding agrarische beregening indienen voor het beregenen van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt. Wanneer u hier niet aan voldoet mag u niet meer beregenen. Let dus op of uw beregeningsput binnen of buiten een beschermd gebied ligt, en zorg dat u tijdig uw bedrijfswaterplan gereed hebt.

Voor al uw vragen over de consequenties voor uw beregeningsputten, de aanleg van een nieuwe put, een raamvergunning voor meerdere putten, bedrijfswaterplannen of de aankoop en verplaatsing van een bestaande put/vergunning van een andere agrariër, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@verschelvandun.nl of 013-303 1876.

Nieuws overzicht