Dit doen wij

Bewaak uw beregeningsput!

Geplaatst: 21-07-2017

De afgelopen weken zijn veel van onze klanten druk in de weer geweest met de beregening van gewassen om droogteschade te voorkomen. Het hebben, maar vooral ook houden, van een beregeningsput is in deze tijden dan ook van groot belang. Houd er daarom rekening mee dat uw recht om te mogen beregenen op basis van nieuwe regelgeving binnenkort kan komen te vervallen.

Wanneer u eigenaar bent van een vergunde beregeningsput buiten de beschermde gebieden in de provincie Noord-Brabant, dient u na 1 januari 2018 namelijk aan de criteria van de algemene regels te voldoen. Om hieraan te voldoen dient u een bedrijfswaterplan op te stellen en nieuwe melding agrarische beregening in te dienen voor het beregenen van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt. Als u hier niet aan voldoet vervalt de huidige vergunning en mag u niet meer beregenen. Let dus op of uw beregeningsput is gelegen binnen of buiten een beschermd gebied, en zorg dat u tijdig uw bedrijfswaterplan gereed hebt.

De Brabantse waterschappen zijn inmiddels in diverse gebieden gestart met het aanschrijven van grondeigenaren en -gebruikers om het vergunningenbestand voor het einde van het jaar op orde te krijgen. Zorg er dan ook voor, dat u zelf uw vergunningen tijdig op orde hebt.

U kunt ons een vrijblijvende eerste vergunningenscan laten uitvoeren. Voor al uw vragen over de consequenties voor uw beregeningsputten kunt contact met ons opnemen via info@verschelvandun.nl of 013-3031876.

Nieuws overzicht