Dit doen wij

Bewaak uw beregeningsput!

Geplaatst: 17-01-2017

De meesten van u zullen er in dit jaar jaargetijde nog niet bij stil staan, maar 2017 wordt een belangrijk jaar als het gaat om beregening. Wanneer u eigenaar bent van een vergunde beregeningsput buiten de beschermde gebieden in de provincie Noord-Brabant, dient u na 1 januari 2018 aan de criteria van de algemene regels te voldoen.

Om aan deze regels te voldoen dient u een bedrijfswaterplan op te stellen en een nieuwe melding agrarische beregening in te dienen voor het beregenen van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt. Wanneer u hier niet aan voldoet vervalt de huidige vergunning en mag u niet meer beregenen. Let dus op of uw beregeningsput is gelegen binnen of buiten een beschermd gebied, en zorg dat u tijdig uw bedrijfswaterplan gereed hebt.

Een en ander lijkt grote gevolgen te hebben voor u als ondernemer, echter zijn er met deze nieuwe regelgeving ook tal van flexibele mogelijkheden buiten de beschermde gebieden. Zo zijn er mogelijkheden voor de aanvraag van nieuwe putten, de verplaatsing van een put/vergunning van een ander bedrijf naar dat van u, of zelfs een raamvergunning voor meerdere putten op één vergunning.

Voor al uw vragen over de consequenties voor uw beregeningsputten, bedrijfswaterplannen, de aanleg van een nieuwe put, een raamvergunning voor meerdere putten of de aankoop en verplaatsing van een bestaande put/vergunning van een andere agrariër, kunt u contact met ons opnemen met:

Niels Schellekens

T. 06 241 991 11

E. nielsschellekens@verschelvandun.nl

 

Nieuws overzicht