Dit doen wij

Ruimtelijke ordening en planologie

Het buitengebied is van oudsher dé plek om landbouw te bedrijven. Maar het buitengebied is in ontwikkeling en ook niet-agrarische functies vinden hun plek in het buitengebied.

Er starten bij een agrarisch bedrijf steeds vaker nevenfuncties, bijvoorbeeld in de vorm van streekproductenverkoop, verhuur/stalling, recreatie of zorg. Doordat agrarisch ondernemers stoppen met hun bedrijf, ontstaat leegstand. Er wordt een nieuwe invulling voor deze voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gezocht of er worden ruimte-voor-ruimte woningen gerealiseerd door inzet van te slopen stallen. Deze ontwikkeling heeft inmiddels ook de aandacht van overheden.

De specialisten van Van Dun Ontwerp & Planologie houden zich specifiek bezig met de niet-agrarische ontwikkelingen in het buitengebied. Zij zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en hebben van een groot netwerk op dit gebied. Zij stoppen niet als een plan niet direct binnen de regels past maar benadrukken juist de kwalitatieve bijdrage van het plan zodat er wél mogelijkheden ontstaan. Zonder daarbij de oorspronkelijke gebruikers van het landelijk gebied uit het oog te verliezen.

U kunt bij Van Dun Ontwerp & Planologie terecht voor:

  • Ruimtelijke ordening
  • Architectuur
  • Stedebouwkunde
  • Landschappelijk advies

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Van Dun Ontwerp & Planologie.

Bekijk alle diensten